Ақша-кредит және банк статистикасы бойынша есеп нысандарының тізімі

Нысандар Ұлттық Банктің орталық аппаратына ҚРҰБ Веб-порталы арқылы электрондық түрде ұсынылады

Нысанның атауы

Нысанның нөмірі

 Есеп беруші (респонденттер)

Кезеңділігі

Есеп беру мерзімі

Желтоқсан айы үшін қосымша есеп (қорытынды айналымдарды ескере отырып)

Нысанды кім және қашан бекіткен

Нысан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Экономика секторлары бойынша талаптар мен міндеттемелер туралы есеп СО Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары, исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-не дейін (қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 24 қарашадағы № 36 Бұйрығы

33-қосымша

33-қосымшасына нұсқаулық

2

Меншікті активтер бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп НПФ-СА Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-не дейін (қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 24 қарашадағы № 36 Бұйрығы

29-қосымша

29-қосымшасына нұсқаулық

3

Зейнетақы активтері бойынша экономика секторларына қарай жіктелген талаптар мен міндеттемелер туралы есеп НПФ-ПА Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры және ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-не дейін (қоса алғанда) Қазақстан Республикасының Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы Басшысының 2021 жылғы 24 қарашадағы № 36 Бұйрығы

31-қосымша

31-қосымшасына нұсқаулық

4

Қаржы секторының шолуын қалыптастыруға арналған көрсеткіштер бойынша мәліметтер 700-N(D) 1) Қазақстанның Даму Банкі
2) Ипотекалық ұйымдар
ай сайын

1) айдың соңғы жұмыс күні үшін есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 7 жұмыс күнінен кешіктірмей

2) айдың соңғы жұмыс күні үшін есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 10 жұмыс күнінен кешіктірмей

1) аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың 31 қаңтарынан кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 Қаулысы

 1-қосымша

 1-қосымшасына нұсқаулық

5

Шетелдік компаниялардың филиалдарымен және өкілдіктерімен операциялар бойынша мәліметтер 700-DF 1) екінші деңгейдегі банктер және Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары:
2) Қазақстанның Даму Банкі
3) ипотекалық ұйымдар
ай сайын есепті айдың соңғы күнінен кейінгі 7 жұмыс күнінен кешіктірмей   - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 Қаулысы

 2-қосымша

2-қосымшасына нұсқаулық

6

Қаржы активтері мен пассивтеріндегі өзгерістер туралы мәліметтер  FA_INTFLOWS_11SB 1) екінші деңгейдегі банктер және Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары:
2) Қазақстанның Даму Банкі
жыл сайын жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 31 наурызынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 Қаулысы

3-қосымша 

3-қосымшасына нұсқаулық 

7

Экономика секторлары бойынша талаптар мен міндеттемелер туралы мәліметтер СҰ (БФ) Қазақстан Республикасы бейрезидент-сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының филиалдары тоқсан сайын есепті кезеңнен кейінгі айдың 25-не дейін (қоса алғанда)  - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 29 маусымдағы № 139 Қаулысы

4-қосымша

4-қосымшасына нұсқаулық 

8

 Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп 700-N(D)   екінші деңгейдегі банктер күн сайын есепті күннен кейінгі төрт жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылатын айдың бірінші, екінші және соңғы жұмыс күндері үшін есептерді қоспағанда, есепті күннен кейінгі 3 жұмыс күнінен кешіктірмей  аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы

 2-қосымша

2-қосымшасына нұсқаулық 

9

 Банк қызметінің жекелеген көрсеткіштері туралы есеп ADD   екінші деңгейдегі банктер ай сайын  есепті айдан кейінгі айдың 7 жұмыс күнінен кешіктірмей  аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

3-қосымша 

3-қосымшасына нұсқаулық 

10

Шетел валютасымен биржадан тыс операциялар туралы есеп   OTC екінші деңгейдегі банктер  күн сайын  есепті күннен кейінгі жұмыс күнінен кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы

4-қосымша 

4-қосымшасына нұсқаулық  

11

 Банкаралық активтер мен міндеттемелер бойынша есеп  INTERBNK  екінші деңгейдегі банктер  ай сайын  есепті айдан кейінгі айдың 7 жұмыс күнінен кешіктірмей  аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы

5-қосымша 

5-қосымшасына нұсқаулық  

12

 Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп  PORTF  екінші деңгейдегі банктер ай сайын  есепті айдан кейінгі айдың жұмыс күнінен кешіктірмей
 
 аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы

  6-қосымша

6-қосымшасына нұсқаулық  

13

 Банктің басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп  INVEST  екінші деңгейдегі банктер ай сайын  есепті айдан кейінгі айдың жұмыс күнінен кешіктірмей
 
 аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

7-қосымша 

7-қосымшасына нұсқаулық 

14

Өзге сыныпталатын активтер мен ірі дебиторлар туралы есеп   DEBTORS екінші деңгейдегі банктер   ай сайын

өзге сыныпталатын активтер туралы мәліметтер бөлігінде - есепті айдан кейінгі айдың 11 жұмыс күнінен кешіктірмей

ірі дебиторлар туралы мәліметтер бөлігінде - есепті тоқсаннан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей, тоқсан сайын

 өзге сыныпталатын активтер туралы мәліметтер бөлігінде -  аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылдың 31 қаңтарынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

  8-қосымша

8-қосымшасына нұсқаулық 

15

Берілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы есеп  LOANS екінші деңгейдегі банктер   ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 11 жұмыс күнінен кешіктірмей
 
 аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

  9-қосымша

9-қосымшасына нұсқаулық 

16 Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есеп   AFFIL  екінші деңгейдегі банктер  ай сайын

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі бөлігінде - есепті айдан кейінгі айдың 7 жұмыс күнінен кешіктірмей

Банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы мәліметтер және банкпен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен мәмілелер туралы есепке қосымша мәліметтер бөлігінде -есепті айдан кейінгі айдың 15 жұмыс күнінен кешіктірмей

 - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

 10-қосымша

10-қосымшасына нұсқаулық

17 Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп  CASH   екінші деңгейдегі банктер  ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 30 кешіктірмей  - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

  11-қосымша

11-қосымшасына нұсқаулық

18 Резидент-клиенттердің шоттары мен салымдары туралы есеп   RESDEP  екінші деңгейдегі банктер  ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 8 жұмыс күнінен кешіктірмей
 
аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей   Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы

  12-қосымша

12-қосымшасына нұсқаулық

19  Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп FUND  екінші деңгейдегі банктер   ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 15-нен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

  13-қосымша

13-қосымшасына нұсқаулық

20  Жеке тұлғалар депозиттерінің көлемі мен сыйақы мөлшерлемелері бойынша есеп INDDEP  екінші деңгейдегі банктер  ай сайын   есепті айдан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей  аяқталған қаржы жылынан кейінгі жылғы 31 қаңтардан кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы

  14-қосымша

14-қосымшасына нұсқаулық

21 Зиян келтірген операциялық тәуекел оқиғаларының мониторингі туралы есеп   RISK екінші деңгейдегі банктер   тоқсан сайын  есепті тоқсаннан кейінгі айдың 30-нан кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы 

  15-қосымша

15-қосымшасына нұсқаулық

22 Банктің басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы есеп   Rexe екінші деңгейдегі банктер   жыл сайын қаржы жылы аяқталған соң күнтізбелік бір 120 күн ішінде   -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 54 қаулысы

 16-қосымша

16-қосымшасына нұсқаулық 

23 Баланстық және баланстан тыс шоттардағы қалдықтар туралы есеп  FBN_700-N(D)  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  күн сайын есепті күннен кейінгі төрт жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынылатын айдың бірінші, екінші және соңғы жұмыс күндері үшін есептерді қоспағанда, есепті күннен кейінгі 3 жұмыс күнінен кешіктірмей   - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

2-қосымша

2-қосымшасына нұсқаулық 

24 Банкаралық активтер және міндеттемелер бойынша есеп   FBN_INTERBNK_03  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын есепті айдан кейінгі айдың 7 жұмыс күнінен кешіктірмей  -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

 3-қосымша

3-қосымшасына нұсқаулық

25  Бағалы қағаздар портфелінің құрылымы туралы есеп  FBN_PORTF_04  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жұмыс күнінен кешіктірмей  -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

 4-қосымша

4-қосымшасына нұсқаулық

26  Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялары туралы есеп  FBN_INVEST_05 Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары   ай сайын есепті айдан кейінгі айдың жұмыс күнінен кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

 5-қосымша

5-қосымшасына нұсқаулық

27  Юерілген қарыздар және олар бойынша сыйақы мөлшерлемесі туралы есеп  FBN_LOANS_06  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын  есепті айдан кейінгі айдың 11 жұмыс күнінен кешіктірмей  -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

6-қосымша

6-қосымшасына нұсқаулық 

28 Басқа сыныпталатын активтер туралы есеп  FBN_ASSETS_07  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын   есепті айдан кейінгі айдың 11 жұмыс күнінен кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

7-қосымша 

7-қосымшасына нұсқаулық 

29  Жеке тұлғалар депозиттерінің сыйақысы көлемі мен мөлшерлемесі бойынша есеп FBN_INDDEP_08  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын   есепті айдан кейінгі айдың 10 жұмыс күнінен кешіктірмей  -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

 8-қосымша

8-қосымшасына нұсқаулық

30  Резидент клиенттердің шоттары мен салымдары бойынша есеп  FBN_RESDEP_09  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары ай сайын   есепті айдан кейінгі айдың 8 жұмыс күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы  

 9-қосымша

9-қосымшасына нұсқаулық

31 Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп  FBN_FUND_10   Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын  есепті айдан кейінгі айдың 15 кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы  

 10-қосымша

10-қосымшасына нұсқаулық 

32 Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар және олармен жасалған мәмілелер туралы есеп   FBN_AFFIL_11  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар тізілімі бөлігінде – есепті айда болған есептілікте көзделген деректер өзгерген немесе алынған кезде, – есепті айдан кейінгі айдың 7 жұмыс күнінен кешіктірмей

Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалармен мәмілелер туралы мәліметтер және Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкінің филиалымен ерекше қатынастар арқылы байланысты тұлғалар және олармен мәмілелер туралы есепке қосымша мәліметтер бөлігінде – есепті айдан кейінгі айдың 15 жұмыс күнінен кешіктірмей

 -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

11-қосымша 

11-қосымшасына нұсқаулық 

33 Зиянға әкелген операциялық тәуекел оқиғаларына мониторинг туралы есеп  FBN_RISK_12   Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  тоқсан сайын  есепті тоқсаннан кейінгі айдың 30-нан кешіктірмей  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

12-қосымша 

12-қосымшасына нұсқаулық

34 Қазақстан Республикасының бейрезидент-банкі филиалының басшы қызметкерлеріне төленген кіріс туралы есеп   FBN_RExe_13  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары жыл сайын   қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік бір 120 күн ішінде   -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы 

13-қосымша 

13-қосымшасына нұсқаулық 

35  Қолма-қол ақшамен операциялар туралы есеп қамтылады  FBN_CASH_14  Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары  ай сайын  есепті айдан кейінгі айдың отызынан кешіктірмей Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2021 жылғы 2 наурыздағы № 22 Қаулысы  

 14-қосымша

14-қосымшасына нұсқаулық 

36  Кредиттік тарих субъектісі туралы есеп CR_CHS1  1) екінші деңгейдегі банктер
2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы
3) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары
4) ипотекалық ұйымдар болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
 кредиттік тарих субъектісі туралы деректердің өзгеруіне немесе алынуына қарай кредиттік тарих субъектісі туралы деректердің өзгеру немесе алыну күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде   -  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 313 Қаулысы  

 2-қосымша

2-қосымшасына нұсқаулық 

37  Қарыз (шартты міндеттеме) шарты туралы есеп CR_CC1   1) екінші деңгейдегі банктер
2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы
3) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары
4) ипотекалық ұйымдар болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
 қарыз (шартты міндеттеме) шарты туралы деректердің өзгеруіне немесе алынуына қарай  қарыз шарты (шартты міндеттеме) туралы деректер өзгерген немесе алынған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде  -   Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 313 Қаулысы  

 3-қосымша

3-қосымшасына нұсқаулық 

38  Қамтамасыз ету туралы есеп  КР_ОО1  1) екінші деңгейдегі банктер
2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы
3) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары
4) ипотекалық ұйымдар болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
 қамтамасыз ету туралы деректердің өзгеруіне немесе алынуына қарай  қамтамасыз ету туралы деректер өзгерген немесе алынған күннен бастап 10 жұмыс күні ішінде  -   Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 313 Қаулысы  

 4-қосымша

4-қосымшасына нұсқаулық 

39  Қарызға (шартты міндеттемеге) қызмет көрсету туралы есеп  CR_CS1  1) екінші деңгейдегі банктер
2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы
3) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары
4) ипотекалық ұйымдар болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 жұмыс күніне дейін (қоса алғанда)   

ай сайын - екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары, ипотекалық ұйымдар болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы

тоқсан сайын - ипотекалық ұйым болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

  Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 313 Қаулысы  

5-қосымша

5-қосымшасына нұсқаулық

40  Провизиялар және тәуекелдерді бағалау туралы есеп  CR_PRA1  1) екінші деңгейдегі банктер
2) «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы
3) Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары
4) ипотекалық ұйымдар болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар
 есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 жұмыс күніне дейін (қоса алғанда)   

ай сайын - екінші деңгейдегі банктер, Қазақстан Республикасы бейрезидент-банктерінің филиалдары, ипотекалық ұйымдар болып табылатын банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар, «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы

тоқсан сайын - ипотекалық ұйым болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингтің еншілес ұйымдары болып табылатын, уәкілетті органның банктік қарыз операцияларын жүзеге асыруға лицензиясы бар банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар

 -   Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2018 жылғы 28 желтоқсандағы № 313 Қаулысы

6-қосымша

6-қосымшасына нұсқаулық

 
Жоғарыға