Валюталық операциялар

Төлем жасау немесе валюталық операция бойынша ақша аудару үшін қызмет көрсететін банкке валюталық операция жүргізілетін құжаттарды ұсыну қажет.

Мұның негізінде валюталық операция жүзеге асырылатын құжаттар тізімі:

1) орындалуы немесе оның негізінде экспорт немесе импорт бойынша валюталық шарттар бойынша міндеттемелерді орындау қажет болатын құжаттардың көшірмелері;

2) валюталық келісім немесе оның көшірмесі. Шот нөмірін алу талап етілетін валюталық келісім немесе оның көшірмесі шот нөмірін беру туралы белгімен бірге ұсынылады (Ережелер күшіне енгеннен кейін шот нөмірі берілген валюталық шарт үшін);

3) Тіркеу куәлігі немесе хабарлама туралы куәлік - капиталды жылжыту туралы келісімшарт немесе бухгалтерлік тіркеуге жататын шетелдік банктердегі шоттар, олар үшін Ережелер күшіне енгенге дейін тіркеу куәлігі немесе хабарлама туралы куәлік алынған және шот нөмірі берілмеген.

Валюталық операция жасалатын мәміленің ерекшеліктеріне байланысты мұндай операцияға капитал қозғалысы туралы келісім үшін шот нөмірін немесе экспорт немесе импорт туралы келісім үшін шот нөмірін алу талабы қойылуы мүмкін.

Шот нөмірін алу талабымен қамтылған операциялар:

Капитал қозғалысы шотының нөмірі резиденттер мен бейрезиденттер арасындағы 500,000 АҚШ долларынан асатын транзакцияларға қолданылады, оларға қаржылық қарыздар, инвестициялар, бағалы қағаздармен операциялар, туынды қаржы құралдары, бірлескен қызмет, жылжымайтын мүлік сатып алу, зияткерлік меншік құқықтары кіреді, брокерлермен, дилерлермен операциялар, сенімгерлік басқару, сенім, валюталық құндылықтарды өтеусіз беру.

Шот нөмірін беру Ұлттық Банктің аумақтық филиалында жүзеге асырылады.

Экспорт немесе импорт шотының нөмірі 50 000 АҚШ долларынан асатын тауарлардың, жұмыстардың немесекөрсетілетін  қызметтердің экспорттық немесе импорттық операцияларына қолданылады.

Шот нөмірін беру қызмет көрсететін банкте жүзеге асырылады.

Жоғарыға