1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Нұсқа ¹134 от 29/01/2024

2023 жылғы желтоқсан айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып 95 774,4 млрд. теңге сомаға 1 186 354,3 мың құжат бойынша транзакциялар жүргізді.      

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2023 жылдың желтоқсан айында 692 082,5 теңге құрады. Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен улкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.          

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішінде электрондық төлем құралдары мен чектер аз пайдаланылған. Осы құралдарды аз пайдаланылуы олардың қолдану ерекшелігіне байланысты.      

 

2023 жылдың желтоқсан айындағы  

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

Кесте

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

 

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

112 521,9

9,48%

77 874,4

81,3%

Төлем

талаптары

478,0

0,04%

11,7

0,01%

Чектер

1,0

0,00%

106,8

0,11%

Инкассалық өкімдер

352,8

0,03%

98,4

0,10%

Төлем ордері

11 432,5

0,96%

712,7

0,74%

Төлем хабарламасы

1 941,4

0,16%

175,0

0,18%

Төлем карточкалары, оның ішінде:

1 059 626,7

89,3%

16 795,4

17,5%

 - қолма-қол ақша алу операциялары

21 341,0

2,0%

2 297,5

13,7%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдары

1 038 285,7

98,0%

14 497,9

86,3%

Электрондық төлем құралдары[1]

0,0

0,0%

 0,0

0,0%

Жалпы жиынтығы

1 186 354,3

100,0%

95 774,4

100,0%

 

[1] Төлем карточкаларын қоспағанда

Долбар¹ 133 27/12/2023

2023 жылғы қараша айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып 87 501,3 млрд. теңге сомаға 1 136 268,8 мың құжат бойынша транзакциялар жүргізді.      

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2023 жылдың қараша айында 676 354,8 теңге құрады. Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен улкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.          

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішінде электрондық төлем құралдары мен чектер аз пайдаланылған. Осы құралдарды аз пайдаланылуы олардың қолдану ерекшелігіне байланысты.      

 

2023 жылдың қараша айындағы  

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

Кесте

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

 

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

 105 262,3

9,3%

 71 194,7

81,4%

Төлем

талаптары

 448,1

0,0%

 9,9

0,0%

Чектер

 19,3

0,0%

 3,7

0,0%

Инкассалық өкімдер

 169,1

0,0%

 165,0

0,2%

Төлем ордері

 10 251,0

0,9%

 661,4

0,8%

Төлем хабарламасы

 1 317,2

0,1%

 125,2

0,1%

Төлем карточкалары, оның ішінде:

 1 018 800,9

89,7%

 15 341,4

17,5%

 - қолма-қол ақша алу операциялары

 19 742,9

1,9%

 2 036,2

13,3%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдары

 999 058,0

98,1%

 13 305,2

86,7%

Электрондық төлем құралдары[1]

 1,0

0,0%

 0,0

0,0%

Жалпы жиынтығы

 1 136 268,8

100,0%

 87 501,3

100,0%

 

[1] Төлем карточкаларын қоспағанда

Жоғарыға