Статистикалық ақпараттың шығу кестесі

XLS-те экспорт:
Күні Көрсеткіш Кезеңділігі Есепті кезең
03.04.2023
Ай сайын
Наурыз 2023
07.04.2023
Биржадан тыс операциялар Ақша-кредит және банк статистикасы
Ай сайын
Наурыз 2023
10.04.2023
Төлем балансы Сыртқы сектор статистикасы
Сыртқы борыш Сыртқы сектор статистикасы
Тиімді айырбастау бағамдарының индекстері Сыртқы сектор статистикасы
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
Ай сайын
Тоқсан сайын
IV тоқсан 2022
IV тоқсан 2022
IV тоқсан 2022
Наурыз 2023
IV тоқсан 2022
11.04.2023
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
17.04.2023
Ақша базасы және кең ақша массасының агрегаттары Ақша-кредит және банк статистикасы
Банктер бойынша монетарлық шолу Ақша-кредит және банк статистикасы
Депозиттік ұйымдардағы депозиттер Ақша-кредит және банк статистикасы
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
21.04.2023
Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық есептері Қаржы секторының көрсеткіштері
Ай сайын
Наурыз 2023
24.04.2023
Ай сайын
Ай сайын
Наурыз 2023
Наурыз 2023
25.04.2023
Депозит нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Кредит нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Шетел валютасын сатып алу/сату Ақша-кредит және банк статистикасы
Банкаралық кредиттер мен депозиттердің нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жиынтық есептері Қаржы секторының көрсеткіштері
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
26.04.2023
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
I тоқсан 2023
I тоқсан 2023
27.04.2023
Тоқсан сайын
I тоқсан 2023
28.04.2023
ҚР-ның төлем балансы және сыртқы борышы ҚҰБ мерзімді басылымдары
ҚРҰБ-ның Статистикалық бюллетені ҚҰБ мерзімді басылымдары
Халықаралық инвестициялық позиция Сыртқы сектор статистикасы
Төлем құралдары бойынша статистика Ұлттық төлем жүйесінің статистикасы
Ақша аударымдары (халықаралық және ел ішіндегі) Ұлттық төлем жүйесінің статистикасы
ҚРҰБ бойынша монетарлық шолу (нақтыланған деректер) Ақша-кредит және банк статистикасы
Тоқсан сайын
Ай сайын
Тоқсан сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
IV тоқсан 2022
Наурыз 2023
IV тоқсан 2022
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Наурыз 2023
Жоғарыға