Қазақстан Ұлттық Банкі

Статистикалық ақпараттың шығу кестесі

XLS-те экспорт:
Күні Көрсеткіш Кезеңділігі Есепті кезең
12.12.2022
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
19.12.2022
Ақша базасы және кең ақша массасының агрегаттары Ақша-кредит және банк статистикасы
Банктер бойынша монетарлық шолу Ақша-кредит және банк статистикасы
Депозиттік ұйымдардағы депозиттер Ақша-кредит және банк статистикасы
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
21.12.2022
Екінші деңгейдегі банктердің жиынтық есептері Қаржы секторының көрсеткіштері
Ай сайын
Қараша 2022
23.12.2022
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
26.12.2022
Депозит нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Кредит нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Шетел валютасын сатып алу/сату Ақша-кредит және банк статистикасы
Банкаралық кредиттер мен депозиттердің нарығы Ақша-кредит және банк статистикасы
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің жиынтық есептері Қаржы секторының көрсеткіштері
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
27.12.2022
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
30.12.2022
ҚРҰБ-ның Статистикалық бюллетені ҚҰБ мерзімді басылымдары
Төлем балансы Сыртқы сектор статистикасы
Сыртқы борыш Сыртқы сектор статистикасы
Халықаралық инвестициялық позиция Сыртқы сектор статистикасы
ҚРҰБ бойынша монетарлық шолу (нақтыланған деректер) Ақша-кредит және банк статистикасы
Ай сайын
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
Тоқсан сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Ай сайын
Тоқсан сайын
Қараша 2022
III тоқсан 2022
III тоқсан 2022
III тоқсан 2022
III тоқсан 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
Қараша 2022
III тоқсан 2022
04.01.2023
Ай сайын
Желтоқсан 2022
Жоғарыға