1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Ұлттық Банк  ақша-кредит саясатының құралдары арқылы ақша нарығының өтімділігін және пайыздық мөлшерлемелерді реттейді, банктердің кредиттік белсенділігіне ықпал етеді және айналыстағы ақша массасының көлеміне әсерін тигізеді.

Тұтастай алғанда, ақша-кредит саясатының құралдары 3 түрге бөлінеді:

Ашық нарық операциялары – Ұлттық Банктің базалық мөлшерлемеге жақын банкаралық пайыздық мөлшерлемелер деңгейін қалыптастыру мақсатында ақша нарығында өтімділік ұсынуға немесе алуға арналған аукциондар нысанындағы жүйелі операциялары. Ашық нарық операциялары Ұлттық Банктің бастамасы бойынша жүзеге асырылады. Ашық нарық операцияларын жүргізу кезінде өтімділігі жоғары және тәуекелсіз бағалы қағаздар кепіл ретінде пайдаланылады.

Тұрақты қолжетімділік операциялары (тұрақты тетіктер) – ақша-кредит саясатының өтімділік көлемін түзету жөніндегі құралдары, ол ашық нарық операцияларының нәтижелері бойынша қалыптасты. Тұрақты қолжетімділік операцияларының негізгі мақсаты  ақша нарығының қысқамерзімді пайыздық мөлшерлемелерінің құбылмалылығын шектеу болып табылады. Осы операциялар банктердің бастамасы бойынша жүргізіледі.

Ең төменгі резервтік талаптар құрылымдық өтімділікті, сондай-ақ банкаралық ақша нарығындағы өтімділік пен мөлшерлемелерді реттеу үшін пайдаланылады. Резервтік талаптардың нормативтерін ауыстыра отырып, орталық банк  банктердің өздерінің резервтеріне сұранысын реттейді және, өзінің құралдарын пайдалана отырып, ақша нарығындағы өтімділікті қысқамерзімді банкаралық пайыздық мөлшерлемелерді талап етілетін дәлізде ұстап тұруға мүмкіндік беретін деңгейде қолдайды.

Ең төменгі резервтік талаптар нормативтері

Резервтік міндеттемелердің әрбір түрі бойынша ең төменгі резервтік талаптардың жеке нормативі белгіленген:

1) ұлттық валютадағы қысқа мерзімді міндеттемелер – 2%;

2) ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді міндеттемелер – 0%;

3) шетел валютасындағы қысқа мерзімді міндеттемелер – 3%;

4) шетел валютасындағы ұзақ мерзімді міндеттемелер – 1%.

Мақсаты

Құралдың түрі

Құрал

Кепілмен қамтамасыз етілуі

Өткізу кезеңділігі

Беру/алу мерзімі

өтімділік беру

тұрақты қол жеткізу операциялары

ҚҚБ-дағы валюталық своп

USD

банктердің сұратуы бойынша

1 күн

ҚҚБ-дағы кері РЕПО

МБҚ

банктердің сұратуы бойынша

1 күн

ашық нарық операциялары

ҚРҰБ бағалы қағаздарды кері сата отырып сатып алу аукционы

ломбардтық тізім

қажеттілігіне қарай

7 күн

өтімділік алу

ҚРҰБ ноттарының аукционы

-

ноталардың шығарылымы кестесіне сәйкес

28 күн

ҚРҰБ депозиттік аукционы

- күнделікті

7 күн

тұрақты қол жеткізу операциялары

ҚРҰБ-ның депозиттері

кепілсіз

банктердің сұратуы бойынша

1 күн

Кепілмен қамтамасыз ету тізбесі

Ломбардтық тізім Қазақстан Республикасы Ұлттық Банктің  бағалы қағаздарды кері сата отырып сатып алу аукционында кепілдікке қабылданатын келесі бағалы қағаздар тізбесінен тұрады:

Бағалы қағаздың түрі

 1. Қазақстан Республикасының теңгемен номинирленген мемлекеттік бағалы қағаздары

 2. Алматы қ. және Астана қ. жергілікті атқарушы органдарының теңгемен номинирленген облигациялары

 3. Халықаралық қаржы ұйымдарының теңгемен номинирленген облигациялары

 4. Қазақстандық және шетелдік эмитенттердің теңгемен номинирленген, жетекші рейтинг агенттіктердің (Standard&Poor's, Fitch немесе Moody's) бірінің шкаласы бойынша Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингі деңгейінде немесе одан жоғары рейтингі бар облигациялары (теңгемен номинирленген және валюталық тәуекелдері бар бағалы қағаздарды қоспағанда)

 5. Қазақстандық және шетелдік эмитенттердің теңгемен номинирленген, Standard&Poor's және/немесе Fitch шкаласы бойынша «BB-»-ден және/немесе Moody's шкаласы бойынша «Ba3»-тен төмен емес немесе одан жоғары рейтингі бар корпоративтік облигациялары (теңгемен номинирленген және валюталық тәуекелдері бар бағалы қағаздарды қоспағанда)

Жоғарыға