1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Нысанның атауы Нысанның нөмірі Есеп беруші (респонденттер) Кезеңділігі Есеп беру мерзімі Нысанды кім және қашан бекіткен Есеп беру мекен-жайы Нысан Нысанның нұсқауы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Электрондық терминалдардың саны туралы мәліметтер 1–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
3) төлем ұйымдары.
тоқсан сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 1 – PK нысаны нұсқау
2 Төлем карточкалары бойынша мәліметтер 2–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 2 – PK нысаны нұсқау
3 Төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер 4–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 4 – PK нысаны нұсқау
4 Аймақтар бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер 5–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 5 – PK нысаны нұсқау
5 Алаяқтық операциялардың көлемі туралы мәліметтер 7–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
3) төлем ұйымдары.
ай сайын есепті айдан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 7 – PK нысаны нұсқау
6 Процессинг орталығы және басқа банктермен өзара іс-әрекеті туралы мәліметтер 8–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
орнатылмаған қажет болған кезде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 8 – PK нысаны нұсқау
7 Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және қосалқы агенттерінің және электрондық ақша иелерінің саны туралы мәліметтер 9–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 9 – PK нысаны нұсқау
8 Электрондық ақшаны пайдалана отырып жүргізілген операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер 10–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 10 – РК нысаны нұсқау
9 Айналыстағы электрондық ақшаның саны туралы және электрондық ақшаны шығару мен өтеу бойынша операциялардың саны және көлемі туралы мәліметтер 11–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 11 – PK нысаны нұсқау
10 Электрондық ақша эмитенті агенттерінің және қосалқы агенттерінің электрондық ақшаны иемдену және өткізу бойынша операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер 12–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар.
тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 12 – PK нысаны нұсқау
11 Банктік шотты пайдалана отырып және пайдаланбай төлемдерді және (немесе) ақша аударымдарын қабылдау мен жүзеге асыру жөніндегі мәліметтер 13–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
3) пошталық ақша аударымдарын жүзеге асыратын пошта операторлары.
ай сайын есепті айдан кейінгі айдың он бесінші (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 13 – PK нысаны нұсқау
12 Экономика секторларының және төлемдер белгілеу кодтарына сәйкес төлемдер бойынша мәліметтер 14–PK 1) банктер;
2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар;
3) пошталық ақша аударымдарын жүзеге асыратын пошта операторлары.
ай сайын есепті айдан кейінгі айдың он бесінен (қоса алғанда) кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 14 – PK нысаны нұсқау
13 Төлем ұйымдары жүзеге асыратын операциялардың саны мен көлемі туралы мәліметтер 15–PK төлем ұйымдары тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың оныншы (қоса алғанда) күнінен кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 213 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 15 – PK нысаны нұсқау
14 Төлемдер және (немесе) ақша аударымдары бойынша мәліметтер 1–ОР жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығы ай сайын есепті айдан кейінгі айдың он бесінен (қоса алғанда) кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 214 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 1 - OP нысаны нұсқау
15 Маңызды клиенттер жүргізген төлемдер және (немесе) ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер 2–ОР жүйелік маңызы бар немесе маңызды төлем жүйесінің операторы немесе операциялық орталығы тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың он бесінші күнінен (қоса алғанда) кешіктірмей Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 214 қаулысы Астана қ., Мәңгілік Ел даңғ. 57А 2 - OP нысаны нұсқау

 

Жоғарыға