Қазақстан Ұлттық Банкі

"Фридом Финанс" АҚ
Брокерлер-дилерлер
23.11.2022
220000800001359
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Предупреждение
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 217 Пункт: 3 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Фридом Финанс" АҚ
Брокерлер-дилерлер
23.11.2022
220000800001358
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Предупреждение
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 3 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Фридом Финанс" АҚ
Брокерлер-дилерлер
23.11.2022
220000800001357
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
предупреждение
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату тәртібін бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 252 Пункт: 1-1 - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде белгіленген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығында қолма-қол ақшасыз шетел валютасын сатып алу және (немесе) сату тәртібін бұзу – ескерту жасауға алып келеді.
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Tansar Capital» АҚ
Инвестициялық портфельдi басқару мен брокерлiк және (немесе) дилерлiк қызметтiң түрлерiн қоса атқаратындар
25.11.2022
220000800001360
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қаржылық және өзге де есептілікті уақытылы ұсынбағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 212 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасы Кодексі
НҚА түрі
1. Қаржылық және өзге есептілікті ұсыну бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
«Фортуна-M.D» ЖШС
Уәкілетті ұйым
01.11.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
28.12.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 15-3 Пункт: 5 -
2. Статья: 462 Пункт: 1 - Мемлекеттiк инспекциялар мен мемлекеттiк бақылау және қадағалау органдарының лауазымды адамдарына өз құзыреттерiне сәйкес өздерінің қызметтiк мiндеттерiн орындауына қажеттi құжаттарды, материалдарды, статистикалық (алғашқы статистикалық деректерді қоспағанда) және өзге де мәлiметтердi, қызмет туралы, кiрiстер туралы, энергетикалық ресурстардың есепке алыну аспаптарымен жарақтандырылуы туралы, энергетикалық ресурстарды, суды тұтынудың және олардың шығындарының көлемі туралы, сақтандыру жарналарын есептеу және төлеу туралы, атом энергиясын пайдалану туралы ақпаратты беруден бас тарту, уәкiлеттi органның қаулысы бойынша ревизия, тексеру, түгендеу, сараптамалар және заңнамада көзделген басқа да әрекеттердi жүргiзуге жiберуден бас тарту түріндегі кедергi келтiру немесе оларды жүзеге асыруға өзге де кедергiлер келтiру не анық емес ақпарат беру
НҚА түрі
1. «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасының Заңы
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Восточно-Казахстанский филиал (Усть-Каменогорск)
"Алтын тенге" ЖШС
Уәкілетті ұйым
29.11.2022
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
15.12.2022
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Западно-Казахстанский филиал (Уральск)
"Боз-Жыра" коллекторлық агенттігі ЖШС
Коллекторлық агенттігі
07.11.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Церера» Коллекторлық агенттігі» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
07.11.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Коллекторское агентство «Jibek Group» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
07.11.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
Орындау мерзімі:
05.01.2023
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Коллекторское агентство «Jibek Group» ЖШС
Коллекторлық агенттігі
07.11.2022
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 2 - 2017ж. 30.06. №112 ҚР ҰБ БҚ
НҚА түрі
1. Коллекторлық агенттіктердің есеп беруі туралы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
Жоғарыға