Серверлік жабдықта жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты 19 мамыр күні сағат 10-нан 11-ге дейін ҚҰБ-тың интернет-ресурсы уақытша ажырауы мүмкін

1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

«Курс ПВ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
03.04.2024
245500800000006
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
387 660 теңге
Бұзушылық мәні:
2. Қаржы мониторингі субъектілерінің ішкі бақылау қағидаларында бекітілген, қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында даярлау және оқыту бағдарламасын орындамауы
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:

2. Статья: 214 Пункт: 7 -
НҚА түрі
1.
2. Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық-Бұзушылық жөнделік кодексі
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
«Home Credit Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк)
Екінші деңгейдегі банк
05.04.2024
240000800000174
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Салынған тәртіптік жаза:
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 217 Пункт: 3 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Home Credit Bank» АҚ (бұрынғы атауы - «Хоум Кредит энд Финанс Банк» Акционерлік Қоғамы Еншілес Банк)
Екінші деңгейдегі банк
05.04.2024
240000800000135, 240000800000136, 240000800000137,240000800000138, ,240000800000139, 240000800000140, 240000800000141, 240000800000142.
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
443 040 теңге
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық бақылау агентінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, жүргізілген валюталық операциялар туралы хабарлама бойынша толық емес және (немесе) анық емес есепті қайта ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 217 Пункт: 4 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
«Акжол Finance» ЖШС
Уәкілетті ұйым
11.04.2024
26-09-14/371
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
1. операция по покупке иностранной валюты не отражена в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты
2. при совершении операции по покупке иностранной валюты УО не зафиксированы данные удостоверяющие личность клиента, а также юридический адрес клиента
3. операция по покупке иностранной валюты проведена без выдачи фискального чека
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:


НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
«Акжол Finance» ЖШС
Уәкілетті ұйым
10.04.2024
7120-24-00-3/18741
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
516880
Бұзушылық мәні:
1. Непринятие субъектом финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов (их представителей) и бенефициарных собственников
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 214 Пункт: 4 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1.
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный филиал (Нур-Султан)
"Көмек-Дархан" ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.03.2024
24790080000028
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. несвоевременно представления отчета о проведенных через обменные пункты операциях по покупке и (или) продаже аффинированного золота в слитках, выпущенных Национальным Банком Республики Казахстан, согласно приложению 16.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 6 -
НҚА түрі
1. 2019 жылғы 04 сәуірдегі № 49 ҚР Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүзеге асыру қағидалары
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"ЦентрКредит Банкі" АҚ
Екінші деңгейдегі банк
28.03.2024
240000800000122
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Салынған тәртіптік жаза:
55380
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті банктің немесе клиенттердің тапсырмалары бойынша валюталық операцияларды жүзеге асыратын бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушының Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, Қазақстан Республикасының ішкі валюта нарығындағы сұраныс пен ұсыныс көздерін мониторингтеу мақсаттары үшін толық емес және (немесе) анық емес есепті ұсынуы, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған әрекет
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 4 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Постоянное представительство Национального Банка Республики Казахстан в городе Алматы
"Гранд" ЖШС
Уәкілетті ұйым
28.03.2024
247900800000027
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. ТОО "Гранд" отчет об операциях с аффинированным золотом в слитках предоставлен несвоевременно за февраль 2024г.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 5 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
"Salih-N" ЖШС
Уәкілетті ұйым
09.04.2024
№38-03-19/291
Қадағалап ден қою шаралары
Қаржылық жағдайды жақсарту және (немесе) тәуекелдерді барынша азайту жөніндегі шаралар (жазбаша нұсқама)
Бұзушылық мәні:
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 33-1 - Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операциялар қызметін жүзеге асыру үшін уәкілетті ұйым өзінің банк шоттарында және (немесе) айырбастау пунктінің кассасында теңгеде немесе шетел валютасында, сонымен бірге тазартылған құйма алтындағы (бар болса) жарғылық капиталының ең аз мөлшерінің сомасының 100 (бір жүз) пайыздан кем емес ақшаның күнделікті болуын қамтамасыз етеді. Уәкілетті ұйымның банк шоттарындағы және (немесе) айырбастау пунктінің кассасындағы шетел валютасындағы ақша сомасының баламасын есептеу валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып жүзеге асырылады.
2. Статья: п. 11 Пункт: п.п. 2 -
НҚА түрі
1. Қазақстан Республикасында қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру Қағидалары, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 4 сәуірдегі № 49 Қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Шымкентский филиал (Шымкент)
«Курс ПВ» ЖШС
Уәкілетті ұйым
27.03.2024
245500800000007
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Уәкілетті ұйымның Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актісінде көзделген, қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру жөніндегі қызмет туралы анық емес есепті ұсынуы.
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 218 Пункт: 7 -
НҚА түрі
1. Валюталық заңнаманы сақтау мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Павлодарский филиал (Павлодар)
Жоғарыға