1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹111 от 25/11/2020

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2020 жылдың қаңтар-қазан айларында 538,8 трлн. теңге сомаға 41,6 млн. транзакция жүргізілді. 2019 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 21,4% (7317,5 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 16,9% (109,4 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

3 625,0

51 021,0

34 264,1

648 196,7

2020

4 390,9

42 159,5

41 581,7

538 804,7

Өзгеріс, %-бен

21,1%

-17,4%

21,4%

-16,9%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2020 жылдың қаңтар-қазан айларында БААЖ арқылы 533,0 трлн. теңге сомаға 12,0 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2019 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 0,5% (58,5 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 17,0% (109,5 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2020 жылдың қаңтар-қазан айларында 2,6 трлн. теңге сомаға 58,3 мың транзакция өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 0,6%-ға (0,4 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 17,0% (0,5 трлн. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

1 244,6

50 326,3

11 900,7

642 466,7

орташа алғанда бір күнде

54,1

2 188,1

58,0

3 132,0

2020

барлығы

1 275,4

41 453,3

11 959,2

532 950,7

орташа алғанда бір күнде

58,0

1 884,2

58,3

2 599,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

2,5%

-17,6%

0,5%

-17,0%

орташа алғанда бір күнде

7,1%

-13,9%

0,6%

-17,0%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2020жылдың қаңтар-қазан айларында бөлшек төлемдер ағыны 5,9 трлн. теңге сомаға 29,6 млн. құжат болды. 2019 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 32,5% (7259,0 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 2,2% (124,0 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2020 жылдың қаңтар-қазан айларында 28,6 млрд. теңге сомаға 144,5 мың құжат өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 33,1%-ға (35,9 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 2,7%-ға (0,7 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

2 380,4

694,8

22 363,5

5 730,0

орташа алғанда бір күнде

103,5

30,2

108,6

27,8

2020

барлығы

3 115,5

706,3

29 622,5

5 854,0

орташа алғанда бір күнде

141,6

32,1

144,5

28,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

30,9%

1,7%

32,5%

2,2%

орташа алғанда бір күнде

36,8%

6,3%

33,1%

2,7%

 

Долбар ¹110 от 26/10/2020

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 496,6 трлн. теңге сомаға 37,2 млн. транзакция жүргізілді. 2019 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 21,4% (6551,7 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 16,8% (100,5 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

3 519,3

45 013,6

30 639,1

597 175,6

2020

4 648,5

40 398,7

37 190,8

496 645,1

Өзгеріс, %-бен

32,1%

-10,3%

21,4%

-16,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында БААЖ арқылы 491,5 трлн. теңге сомаға 10,7 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2019 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда төлемдер саны 0,3% (27,7 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 0,3% (100,6 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 2,7 трлн. теңге сомаға 58,4 мың транзакция өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 0,2%-ға (0,1 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 17,4% (0,6 трлн. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

1 202,2

44 389,8

10 656,1

592 140,5

орташа алғанда бір күнде

59,3

2 243,2

58,5

3 250,6

2020

барлығы

1 310,7

39 688,0

10 683,8

491 497,4

орташа алғанда бір күнде

59,6

1 804,0

58,4

2 685,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

9,0%

-10,6%

0,3%

-17,0%

орташа алғанда бір күнде

0,4%

-19,6%

-0,2%

-17,4%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында бөлшек төлемдер ағыны 5,1 трлн. теңге сомаға 26,5 млн. құжат болды. 2019 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 32,6% (35,6 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 2,2% (112,5 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2020 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 28,1 млрд. теңге сомаға 144,8 мың құжат өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 32,6%-ға (35,6 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 2,2%-ға (0,6  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

2 317,0

623,7

19 983,0

5 035,2

орташа алғанда бір күнде

110,3

29,7

109,2

27,5

2020

барлығы

3 337,8

710,7

26 507,0

5 147,7

орташа алғанда бір күнде

151,7

32,3

144,8

28,1

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

44,1%

13,9%

32,6%

2,2%

орташа алғанда бір күнде

37,5%

8,8%

32,6%

2,2%

Долбар ¹109 от 24/09/2020

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2020 жылдың қаңтар-тамыз айларында 456,2 трлн. теңге сомаға 32,5 млн. транзакция жүргізілді. 2019 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 20%-ға (5422,4 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 17,4% (95,9 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

3 614,1

47 443,9

27 119,9

552 162,1

2020

4 535,9

47 188,6

32 542,2

456 246,4

Өзгеріс, %-бен

25,5%

-0,5%

20,0%

-17,4%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2020 жылдың қаңтар-тамыз айларында БААЖ арқылы 451,8 трлн. теңге сомаға 9,4 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2019 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлемдер саны 0,9%-ға (80,8 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 17,5% (95,9 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2020 жылдың қаңтар-тамыз айларында 2,8 трлн. теңге сомаға 58,2 мың транзакция өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 0,2%-ға (0,1 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 17% (0,6 трлн. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

1 217,0

46 826,1

9 453,9

547 750,6

орташа алғанда бір күнде

58,0

2 229,8

58,4

3 381,2

2020

барлығы

1 297,4

46 594,3

9 373,1

451 809,5

орташа алғанда бір күнде

64,9

2 329,7

58,2

2 806,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

6,6%

-0,5%

-0,9%

-17,5%

орташа алғанда бір күнде

11,9%

4,5%

-0,2%

-17,0%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2020 жылдың қаңтар-тамыз айларында бөлшек төлемдер ағыны 4,4 трлн. теңге сомаға 23,2 млн. құжат болды. 2019 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 31,2% (5503,2 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 0,6% (25,5 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-тамзы айларында 27,6 млрд. теңге сомаға 143,9 мың құжат өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 32%-ға (34,9 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 1,2%-ға (0,3  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

2 397,1

617,9

17 666,0

4 411,4

орташа алғанда бір күнде

114,1

29,4

109,0

27,2

2020

барлығы

3 238,5

594,3

23 169,1

4 437,0

орташа алғанда бір күнде

161,9

29,7

143,9

27,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

35,1%

-3,8%

31,2%

0,6%

орташа алғанда бір күнде

41,9%

1,0%

32,0%

1,2%

 

Долбар ¹108 от 20/08/2020

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2020 жылдың қаңтар-шілде айларында 409,1 трлн. теңге сомаға 28,0 млн. транзакция жүргізілді. 2019 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 19,1% (4500,7 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 19,0% (95,7 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

3 703,3

61 341,3

23 505,8

504 718,1

2020

4 142,4

56 985,2

28 006,5

409 057,7

Өзгеріс, %-бен

11,9%

-7,1%

19,1%

-19,0%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2020 жылдың қаңтар-шілде айларында БААЖ арқылы 405,2 трлн. теңге сомаға 8,1 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2019 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда төлемдер саны 2,0%-ға (161,1 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 19,1% (95,7 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2020 жылдың қаңтар-шілде айларында 2,9 трлн. теңге сомаға 57,3 мың транзакция өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 2,0%-ға (1,1 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 19,1% (0,679 трлн. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

1 298,1

60 695,4

8 236,9

500 924,6

орташа алғанда бір күнде

59,0

2 758,9

58,4

3 552,7

2020

барлығы

1 290,0

56 413,1

8 075,8

405 215,0

орташа алғанда бір күнде

61,4

2 686,3

57,3

2 873,9

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-0,6%

-7,1%

-2,0%

-19,1%

орташа алғанда бір күнде

4,1%

-2,6%

-2,0%

-19,1%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2020 жылдың қаңтар-шілде айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,8 трлн. теңге сомаға 19,9 млн. құжат болды. 2019 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 30,5% (4661,8 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 1,3% (49,1 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2020 жылдың қаңтар-шілде айларында 27,3 млрд. теңге сомаға 141,4 мың құжат өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 30,5% (33,1 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 1,3%-ға (0,3 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

2 405,2

645,9

15 268,9

3 793,5

орташа алғанда бір күнде

109,3

29,4

108,3

26,9

2020

барлығы

2 852,5

572,1

19 930,7

3 842,6

орташа алғанда бір күнде

135,8

27,2

141,4

27,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

18,6%

-11,4%

30,5%

1,3%

орташа алғанда бір күнде

24,2%

-7,2%

30,5%

1,3%

Долбар ¹107 21/07/2020

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2020 жылдың қаңтар-маусым айларында 352,0 трлн. теңге сомаға 23,8 млн. транзакция жүргізілді. 2019 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 20,5% (4061,6 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 20,6% (91,3 трлн. теңгеге) азайды.

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

3 313,9

55 908,1

19 802,4

443 376,8

2020

3 723,7

67 432,0

23 864,0

352 072,5

Өзгеріс, %-бен

12,4%

20,6%

20,5%

-20,6%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2020 жылдың қаңтар-маусым айларында БААЖ арқылы 348,8 трлн. теңге сомаға 6,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2019 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда төлемдер саны 2,2% (153,0 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 20,8% (91,4 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2020 жылдың қаңтар-маусым айларында 2,9 трлн. теңге сомаға 56,5 мың транзакция өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 3,0%-ға (1,8 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 21,4% (0,8 трлн. теңгеге) аз.

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

1 166,0

55 319,5

6 938,8

440 229,1

орташа алғанда бір күнде

58,3

2 766,0

58,3

3 699,4

2020

барлығы

1 261,4

66 762,0

6 785,8

348 801,9

орташа алғанда бір күнде

57,3

3 034,6

56,5

2 906,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

8,2%

20,7%

-2,2%

-20,8%

орташа алғанда бір күнде

-1,7%

9,7%

-3,0%

-21,4%

Банкаралық клиринг жүйесі

2020 жылдың қаңтар-маусым айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,3 трлн. теңге сомаға 17,1 млн. құжат болды. 2019 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 32,8% (4214,6 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 3,9% (122,9 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2020 жылдың қаңтар-маусым айларында 27,3 млрд. теңге сомаға 142,3 мың құжат өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 31,7% (34,2 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 3,0%-ға (0,8  млрд. теңге) артық.

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

2 148,0

588,6

12 863,6

3 147,6

орташа алғанда бір күнде

107,4

29,4

108,1

26,5

2020

барлығы

2 462,4

669,9

17 078,2

3 270,5

орташа алғанда бір күнде

111,9

30,5

142,3

27,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

14,6%

13,8%

32,8%

3,9%

орташа алғанда бір күнде

4,2%

3,5%

31,7%

3,0%

Жоғарыға