Долбар ¹130 28/06/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-мамыр айларында 279,4 трлн. теңге сомаға 26,0 млн. транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 13,5% көбейді (3,1 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 8,1% азайды (24,7 трлн. теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

4 503,0

67 954,5

22 939,5

304 097,7

2022

5 108,3

52 764,8

26 032,0

276 511,7

Өзгеріс, %-бен

13,4%

-22,4%

13,5%

-9,1%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-мамыр айларында БААЖ арқылы 272,8 трлн. теңге сомаға 8,6 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлемдер саны 31,6% көбейді (2,075 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 9,4% азайды (на 28,2 трлн. теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-мамыр айларында 2,8 трлн. теңге сомаға 89,0 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 31,6%-ға (21,4 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 9,4% (на 0,3 трлн. теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 427,1

67 259,6

6 557,3

300 979,6

орташа алғанда бір күнде

79,3

3 736,6

67,6

3 102,9

2022

барлығы

1 844,4

51 928,2

8 632,3

272 775,1

орташа алғанда бір күнде

97,1

2 733,1

89,0

2 812,1

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

29,2%

-22,8%

31,6%

-9,4%

орташа алғанда бір күнде

22,4%

-26,9%

31,6%

-9,4%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-мамыр айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,7 трлн. теңге сомаға 17,4 млн. құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 6,2% (1 017,6 мың транзакцияға) және төлемдер сомасы 19,8% (0,6 трлн. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар-мамыр айларында 38,5 млрд. теңге сомаға 179,4 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 6,2% (10,5 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 19,8%-ға (6,4 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 075,9

694,9

16 382,2

3 118,1

орташа алғанда бір күнде

170,9

38,6

168,9

32,1

2022

барлығы

3 263,9

836,6

17 399,7

3 736,5

орташа алғанда бір күнде

171,8

44,0

179,4

38,5

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

6,1%

20,4%

6,2%

19,8%

орташа алғанда бір күнде

0,5%

14,1%

6,2%

19,8%

 

Жоғарыға