1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹124 от 27/12/2021

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2021 жылдың қаңтар-қараша айларында 706,5 трлн. теңге сомаға 53,4 млн. транзакция жүргізілді. 2020 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 16,1%-ға (7387,4 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 21,3%(және 124,1 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

4 420,4

43 552,8

46 002,1

582 357,5

2021

5 230,9

77 872,7

53 389,5

706 481,2

Өзгеріс, %-бен

18,3%

78,8%

16,1%

21,3%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2021 жылдың қаңтар-қараша айларында БААЖ арқылы 698,8 трлн. теңге сомаға 16,6 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2020 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлемдер саны 24,1%-ға (3217,1 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 21,4% (123,0 трлн. теңгеге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2021 жылдың қаңтар-қараша айларында 3,1 трлн. теңге сомаға 73,7 мың транзакция өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 24,6%-ға (14,6 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 21,9% (0,6 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

1 412,7

42 847,3

13 371,9

575 798,0

орташа алғанда бір күнде

67,3

2 040,3

59,2

2 547,8

2021

барлығы

1 857,5

77 030,0

16 589,0

698 763,4

орташа алғанда бір күнде

84,4

3 501,4

73,7

3 105,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

31,5%

79,8%

24,1%

21,4%

орташа алғанда бір күнде

25,5%

71,6%

24,6%

21,9%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2021 жылдың қаңтар-қараша айларында бөлшек төлемдер ағыны 7,7 трлн. теңге сомаға 36,8 млн. құжат болды. 2020 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 12,8% (4170,3 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 17,7% (1158,3 млрд. теңге) көбейді. Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2021 жылдың қаңтар-қараша айларында 34,3 млрд. теңге сомаға 163,6 мың құжат өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 13,3%-ға (19,2 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 18,2%-ға (5,3 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

3 007,7

705,6

32 630,2

6 559,5

орташа алғанда бір күнде

143,2

33,6

144,4

29,0

2021

барлығы

3 373,4

842,7

36 800,5

7 717,8

орташа алғанда бір күнде

153,3

38,3

163,6

34,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

12,2%

19,4%

12,8%

17,7%

орташа алғанда бір күнде

7,1%

14,0%

13,3%

18,2%

 

Жоғарыға