Долбар ¹128 27/04/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-наурыз айларында 168,1 трлн. теңге сомаға 15,4 млн. транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-наурыз айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 12,7% көбейді (1,742 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 2,4% азайды (4,1 трлн. теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

наурыз

Жиынтығы

(қаңтар-наурыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

4 906,6

57 840,2

13 680,7

172 154,0

2022

5 553,7

59 283,5

15 423,4

168 083,6

Өзгеріс, %-бен

13,2%

2,5%

12,7%

-2,4%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-наурыз айларында БААЖ арқылы 166,1 трлн. теңге сомаға 4,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-наурыз айларымен салыстырғанда төлемдер саны 29,4% көбейді (1,085 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 2,6% азайды (на 4,4 трлн. теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-наурыз айларында 2,9 трлн. теңге сомаға 83,8 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 29,4%-ға (19,0 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 2,6% (на 0,1 трлн. теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

наурыз

Жиынтығы

(қаңтар-наурыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 387,2

57 173,9

3 692,7

170 479,2

орташа алғанда бір күнде

73,0

3 009,2

64,8

2 990,9

2022

барлығы

1 925,7

58 497,2

4 777,8

166 051,7

орташа алғанда бір күнде

101,4

3 078,8

83,8

2 913,2

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

38,8%

2,3%

29,4%

-2,6%

орташа алғанда бір күнде

38,8%

2,3%

29,4%

-2,6%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-наурыз айларында бөлшек төлемдер ағыны 2,031 трлн. теңге сомаға 10,6 млн. құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-наурыз айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 6,6% (657,5 мың транзакцияға) және төлемдер сомасы 21,3% (0,4 трлн. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар-наурыз айларында 35,6 млрд. теңге сомаға 186,8 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 6,6% (11,5 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 21,3%-ға (6,2 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

наурыз

Жиынтығы

(қаңтар-наурыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 519,5

666,3

9 988,0

1 674,8

орташа алғанда бір күнде

185,2

35,1

175,2

29,4

2022

барлығы

3 628,1

786,3

10 645,6

2 031,9

орташа алғанда бір күнде

191,0

41,4

186,8

35,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

3,1%

18,0%

6,6%

21,3%

орташа алғанда бір күнде

3,1%

18,0%

6,6%

21,3%

 

Жоғарыға