Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі

Долбар ¹107 21/07/2020

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2020 жылдың қаңтар-маусым айларында 352,0 трлн. теңге сомаға 23,8 млн. транзакция жүргізілді. 2019 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 20,5% (4061,6 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 20,6% (91,3 трлн. теңгеге) азайды.

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

3 313,9

55 908,1

19 802,4

443 376,8

2020

3 723,7

67 432,0

23 864,0

352 072,5

Өзгеріс, %-бен

12,4%

20,6%

20,5%

-20,6%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2020 жылдың қаңтар-маусым айларында БААЖ арқылы 348,8 трлн. теңге сомаға 6,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2019 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда төлемдер саны 2,2% (153,0 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 20,8% (91,4 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2020 жылдың қаңтар-маусым айларында 2,9 трлн. теңге сомаға 56,5 мың транзакция өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 3,0%-ға (1,8 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 21,4% (0,8 трлн. теңгеге) аз.

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

1 166,0

55 319,5

6 938,8

440 229,1

орташа алғанда бір күнде

58,3

2 766,0

58,3

3 699,4

2020

барлығы

1 261,4

66 762,0

6 785,8

348 801,9

орташа алғанда бір күнде

57,3

3 034,6

56,5

2 906,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

8,2%

20,7%

-2,2%

-20,8%

орташа алғанда бір күнде

-1,7%

9,7%

-3,0%

-21,4%

Банкаралық клиринг жүйесі

2020 жылдың қаңтар-маусым айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,3 трлн. теңге сомаға 17,1 млн. құжат болды. 2019 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 32,8% (4214,6 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 3,9% (122,9 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2020 жылдың қаңтар-маусым айларында 27,3 млрд. теңге сомаға 142,3 мың құжат өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 31,7% (34,2 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 3,0%-ға (0,8  млрд. теңге) артық.

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

2 148,0

588,6

12 863,6

3 147,6

орташа алғанда бір күнде

107,4

29,4

108,1

26,5

2020

барлығы

2 462,4

669,9

17 078,2

3 270,5

орташа алғанда бір күнде

111,9

30,5

142,3

27,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

14,6%

13,8%

32,8%

3,9%

орташа алғанда бір күнде

4,2%

3,5%

31,7%

3,0%

Жоғарыға