Долбар ¹118 от 28/06/2021

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2021 жылдың қаңтар-мамыр айларында 304,1 трлн. теңге сомаға 22,9 млн. транзакция жүргізілді. 2020 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 13,9%-ға (2799,2 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 6,8% (19,5 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

3 067,4

55 918,3

20 140,3

284 640,5

2021

4 503,0

67 954,5

22 939,5

304 097,7

Өзгеріс, %-бен

46,8%

21,5%

13,9%

6,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2021 жылдың қаңтар-мамыр айларында БААЖ арқылы 301,0 трлн. теңге сомаға 6,6 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2020 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлемдер саны 18,7% (1032,9 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 6,7% (18,9 трлн. теңгеге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2021 жылдың қаңтар-мамыр айларында 3,1 трлн. теңге сомаға 67,6 мың транзакция өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 19,9% (11,2 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 7,8% (0,2 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

1 051,0

55 377,6

5 524,5

282 039,9

орташа алғанда бір күнде

58,4

3 076,5

56,4

2 878,0

2021

барлығы

1 427,1

67 259,6

6 557,3

300 979,6

орташа алғанда бір күнде

79,3

3 736,6

67,6

3 102,9

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

35,8%

21,5%

18,7%

6,7%

орташа алғанда бір күнде

35,8%

21,5%

19,9%

7,8%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2021 жылдың қаңтар-мамыр айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,1 трлн. теңге сомаға 16,4 млн. құжат болды. 2020 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 12,1% (1766,3 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 19,9% (517,5 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2021 жылдың қаңтар-мамыр айларында 32,1 млрд. теңге сомаға 168,9 мың құжат өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 13,2%-ға (19,7 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 21,1%-ға (5,6  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

2 016,4

540,7

14 615,9

2 600,6

орташа алғанда бір күнде

112,0

30,0

149,1

26,5

2021

барлығы

3 075,9

694,9

16 382,2

3 118,1

орташа алғанда бір күнде

170,9

38,6

168,9

32,1

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

52,5%

28,5%

12,1%

19,9%

орташа алғанда бір күнде

52,5%

28,5%

13,2%

21,1%

 

Жоғарыға