Долбар ¹112 от 21/12/2020

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2020 жылдың қаңтар-қараша айларында 582,4 трлн. теңге сомаға 46,0 млн. транзакция жүргізілді. 2019 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 22,0%-ға (8307,8 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 17,3%(және 122,1 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

3 430,2

56 257,5

37 694,3

704 454,2

2020

4 420,4

43 552,8

46 002,1

582 357,5

Өзгеріс, %-бен

28,9%

-22,6%

22,0%

-17,3%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2020 жылдың қаңтар-қараша айларында БААЖ арқылы 575,8 трлн. теңге сомаға 13,4 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2019 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлемдер саны 2,0%-ға (265,4 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 17,5% (122,3 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2020 жылдың қаңтар-қараша айларында 2,5 трлн. теңге сомаға 59,2 мың транзакция өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 2,1%-ға (1,2 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 17,5% (0,5 трлн. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

1 205,8

55 628,9

13 106,5

698 095,7

орташа алғанда бір күнде

57,4

2 649,0

57,9

3 087,3

2020

барлығы

1 412,7

42 847,3

13 371,9

575 798,0

орташа алғанда бір күнде

67,3

2 040,3

59,2

2 547,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

17,2%

-23,0%

2,0%

-17,5%

орташа алғанда бір күнде

17,2%

-23,0%

-2,1%

-17,5%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2020 жылдың қаңтар-қараша айларында бөлшек төлемдер ағыны 6,6 трлн. теңге сомаға 32,6 млн. құжат болды. 2019 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 32,7% (8 042,3 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 3,2% (201,0 млрд. теңге) көбейді. Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2020 жылдың қаңтар-қараша айларында 29,0 млрд. теңге сомаға 144,4 мың құжат өтті, бұл 2019 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 33,3%-ға (36,1 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 3,6%-ға (1,0 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2019

барлығы

2 224,4

628,6

24 587,8

6 358,5

орташа алғанда бір күнде

105,9

29,9

108,3

28,0

2020

барлығы

3 007,7

705,6

32 630,2

6 559,5

орташа алғанда бір күнде

143,2

33,6

144,4

29,0

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

35,2%

12,2%

32,7%

3,2%

орташа алғанда бір күнде

35,2%

12,2%

33,3%

3,6%

 

Жоғарыға