Долбар ¹127 29/03/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-ақпан айларында 108,8 трлн. теңге сомаға 9,9 млн. транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 12,5% көбейді (1,095 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 4,8% азайды (5,5 трлн. теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

5 071,9

58 698,6

8 774,1

114 313,7

2022

5 684,4

56 261,1

9 869,6

108 800,1

Өзгеріс, %-бен

12,1%

-4,2%

12,5%

-4,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-ақпан айларында БААЖ арқылы 107,6 трлн. теңге сомаға 2,9 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 23,7% көбейді (546,6 мың транзакцияға), төлемдер сомасы 5,1% азайды (на 5,8 трлн. теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-ақпан айларында 2,8 трлн. теңге сомаға 75,1 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 23,7%-ға (14,4 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 5,1% (на 0,2 трлн. теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 343,6

58 091,7

2 305,5

113 305,3

орташа алғанда бір күнде

67,2

2 904,6

60,7

2 981,7

2022

барлығы

1 627,6

55 519,7

2 852,1

107 554,5

орташа алғанда бір күнде

81,4

2 776,0

75,1

2 830,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

21,1%

-4,4%

23,7%

-5,1%

орташа алғанда бір күнде

21,1%

-4,4%

23,7%

-5,1%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-ақпан айларында бөлшек төлемдер ағыны 1,245 трлн. теңге сомаға 7,0 млн. құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 8,5% (548,9 мың транзакцияға) және төлемдер сомасы 23,5% (0,2 трлн. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар-ақпан айларында 32,8 млрд. теңге сомаға 184,7 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 8,5% (14,4 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 23,5%-ға (6,2 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 728,3

607,0

6 468,6

1 008,5

орташа алғанда бір күнде

186,4

30,3

170,2

26,5

2022

барлығы

4 056,7

741,4

7 017,5

1 245,6

орташа алғанда бір күнде

202,8

37,1

184,7

32,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

8,8%

22,2%

8,5%

23,5%

орташа алғанда бір күнде

8,8%

22,2%

8,5%

23,5%

 

Жоғарыға