Долбар ¹133 30/09/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында 477,4 трлн теңге сомаға 42,7 млн транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 12,2% көбейді (4,6 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 4,3% азайды (21,4 трлн теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд тг.)

Жыл

тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

5 470,75

63 350,90

38 036,42

498 742,22

2022

6 131,57

72 143,34

42 679,83

477 361,98

Өзгеріс, %-бен

12,1%

13,9%

12,2%

-4,3%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында БААЖ арқылы 470,9 трлн теңге сомаға 13,9 млн транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлемдер саны 24,2% көбейді (2,7 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 4,6% азайды (на 22,5 трлн теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында 2,9 трлн теңге сомаға 86,5 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 23,4%-ға (16,4 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 5,1%-ға (на 0,2 трлн теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд тг.)

Жыл

тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 613,92

62 592,95

11 217,14

493 399,25

орташа алғанда бір күнде

76,85

2 980,62

70,11

3 083,75

2022

барлығы

1 873,07

71 226,21

13 927,62

470 926,85

орташа алғанда бір күнде

85,14

3 237,55

86,51

2 925,01

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

16,1%

13,8%

24,2%

-4,6%

орташа алғанда бір күнде

10,8%

8,6%

23,4%

-5,1%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында бөлшек төлемдер ағыны 6,4 трлн теңге сомаға 28,8 млн құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 7,2% (1,9 млн транзакцияға) және төлемдер сомасы 20,4% (1,1 трлн теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар-тамыз айларында 40,0 млрд теңге сомаға 178,6 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 6,5% (11,0 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 19,7%-ға (6,6 млрд теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд тг.)

Жыл

тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 856,83

757,95

26 819,27

5 342,97

орташа алғанда бір күнде

183,66

36,09

167,62

33,39

2022

барлығы

4 258,50

917,14

28 752,21

6 435,13

орташа алғанда бір күнде

193,57

41,69

178,59

39,97

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

10,4%

21,0%

7,2%

20,4%

орташа алғанда бір күнде

5,4%

15,5%

6,5%

19,7%

 

Жоғарыға