Долбар ¹129 27/05/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларында 223,7 трлн. теңге сомаға 20,9 млн. транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 13,5% көбейді (2,487 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 5,2% азайды (12,4 трлн. теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

4 755,8

63 989,2

18 436,5

236 143,2

2022

5 500,3

55 663,3

20 923,7

223 746,9

Өзгеріс, %-бен

15,7%

-13,0%

13,5%

-5,2%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-сәуір айларында БААЖ арқылы 220,8 трлн. теңге сомаға 6,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлемдер саны 32,3% көбейді (1,658 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 5,5% азайды (на 12,9 трлн. теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларында 2,8 трлн. теңге сомаға 87,0 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 34,0%-ға (22,1 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 4,3% (на 0,1 трлн. теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 437,6

63 240,8

5 130,3

233 720,0

орташа алғанда бір күнде

65,3

2 874,6

64,9

2 958,5

2022

барлығы

2 010,1

54 795,3

6 787,9

220 846,9

орташа алғанда бір күнде

95,7

2 609,3

87,0

2 831,4

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

39,8%

-13,4%

32,3%

-5,5%

орташа алғанда бір күнде

46,5%

-9,2%

34,0%

-4,3%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-сәуір айларында бөлшек төлемдер ағыны 2,9 трлн. теңге сомаға 14,1 млн. құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 6,2% (829,5 мың транзакцияға) және төлемдер сомасы 19,7% (0,5 трлн. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар-сәуір айларында 37,2 млрд. теңге сомаға 181,2 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 7,6% (12,8 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 21,2%-ға (6,5 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 318,2

748,4

13 306,2

2 423,2

орташа алғанда бір күнде

150,8

34,0

168,4

30,7

2022

барлығы

3 490,2

868,0

14 135,8

2 899,9

орташа алғанда бір күнде

166,2

41,3

181,2

37,2

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

5,2%

16,0%

6,2%

19,7%

орташа алғанда бір күнде

10,2%

21,5%

7,6%

21,2%

 

Жоғарыға