Долбар ¹125 04/02/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2021 жылы 782,1 трлн. теңге сомаға 59,3 млн. транзакция жүргізілді. 2020 жылмен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 16,2%-ға (8262,8 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 21,2% (136,6 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Желтоқсан

Жиынтығы

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

5 081,9

63 135,8

51 084,0

645 493,3

2021

5 957,3

75 605,2

59 346,8

782 086,4

Өзгеріс, %-бен

17,2%

19,8%

16,2%

21,2%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2021 жылы БААЖ арқылы 773,4 трлн. теңге сомаға 18,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2020 жылмен салыстырғанда төлемдер саны 25,4%-ға (3811,2 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 21,2% (135,3 трлн. теңгеге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2021 жылы 3,1 трлн. теңге сомаға 76,5 мың транзакция өтті, бұл 2020 жылғы деңгейден саны бойынша 25,4%-ға (15,5 мың транзакцияға) артық, сомасы бойынша 21,2% (0,6 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Желтоқсан

Жиынтығы

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

1 637,9

62 276,3

15 009,8

638 074,3

орташа алғанда бір күнде

81,9

3 113,8

61,0

2 593,8

2021

барлығы

2 232,0

74 632,5

18 821,0

773 395,9

орташа алғанда бір күнде

111,6

3 731,6

76,5

3 143,9

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

36,3%

19,8%

25,4%

21,2%

орташа алғанда бір күнде

36,3%

19,8%

25,4%

21,2%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2021 жылы бөлшек төлемдер ағыны 8,7 трлн. теңге сомаға 40,5 млн. құжат болды. 2020 жылмен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 12,3% (4451,6 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 17,1% (1271,6 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2021 жылы 35,3 млрд. теңге сомаға 164,7 мың құжат өтті, бұл 2020 жылғы деңгейден төлемдер саны бойынша 12,3%-ға (18,1 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 17,1%-ға (5,2 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Желтоқсан

Жиынтығы

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

3 444,0

859,5

36 074,2

7 419,0

орташа алғанда бір күнде

172,2

43,0

146,6

30,2

2021

барлығы

3 725,3

972,7

40 525,8

8 690,6

орташа алғанда бір күнде

186,3

48,6

164,7

35,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

8,2%

13,2%

12,3%

17,1%

орташа алғанда бір күнде

8,2%

13,2%

12,3%

17,1%

 

Жоғарыға