Валюталық операциялар бойынша әкімшілік есеп беру нысандарының тізімі

Нысанның атауы

Нысанның нөмірі

Есеп беруші (респондент)

Кезеңділігі

Есеп беру мерзімі

Нысанды кім және қашан бекіткен

Есеп беру мекенжайы

Нысан

Нысанның нұсқауы

   Электрондық  түрде ұсыну мүмкіндігі

Электрондық түрде ұсыныс үшін үлгі

Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды мониторингтеу қағидаларын бекіту туралы

1

Қаржылай қарызды игеру және қызмет көрсету туралы есеп

ПР-К/Э-3

резидент

тоқсан сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы

Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

ПР-К/Э-3 нысаны

нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-К/Э шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

2

Инвестициялау объектісінің капиталына қатысу туралы есеп

ПР-И/Г-4

резидент

тоқсан сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы

Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

ПР-И/Г-4 нысаны

нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-И шаблоны

ПР-Г шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

3

Міндеттемелердің орындалуы туралы есеп

ПР-Д-5

резидент

тоқсан сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы

Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

ПР-Д-5 нысаны

нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-Д шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

4

Шетелдік банктегі шоттағы ақша қозғалысы туралы есеп

ПР-Ф-6

резидент-заңды тұлға

тоқсан сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы

Есептік нөмір беру орны бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына

ПР-Ф-6 нысаны

нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

ПР-Ф xlsm шаблоны

ҚРҰБ аумақтық филиалдарының мекенжайы

5

Уәкілетті банктің бейрезиденттерден қаржылай қарыздар тарту талаптары туралы есеп

ПР-7

уәкілетті банк

ай сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппараты

ПР-7 нысаны

нұсқау

«ҚРҰБ веб-порталының Пилоттық жобасы» ААЖ

Телефон

8 (727)-270-48-87

электрондық мекенжайы

Zhaniya.Kuandykova@nationalbank.kz

6

Жүргізілген валюталық операциялар туралы есеп

ПР-9

уәкілетті банк

ай сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 18 (он сегізінші) күніне
(қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппараты

ПР-9 нысаны

нұсқау

 ААЖ «Көрсеткіштерді жинақтаудың бірінғай жүйесі»

Дина Шахметова, телефон +7 (717) 277-55-53, 

Dina.Shakhmetova@nationalbank.kz

Мурзаева Зарина, телефон +7 (717) 277-55-50,

Zarina.Murzaeva@nationalbank.kz

7

Уәкілетті банк бейрезиденттерден тартқан, есепті кезеңнің басында және (немесе) соңында өтелмеген міндеттемелері бар қаржылай қарыздарды игеру және оларға қызмет көрсету туралы есеп

11-ОБ

уәкілетті банк

тоқсан сайын

есепті кезеңнен кейінгі айдың 10 (оныншы) күніне
(қоса алғанда) дейін

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2019 жылғы 10 сәуірдегі № 64 қаулысы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппараты

11-ОБ нысаны

нұсқау

11-ОБ нысаны бойынша сәйкестік кестесі

"Статистика" ААЖ

Телефон

8 (727)-270-48-87

электрондық мекенжайы

Zhaniya.Kuandykova@nationalbank.kz

Жоғарыға