1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Сұрақтар 401 сұрақ

Как можно получить справку об уровне инфляции в Казахстане за период 2010-2017 года?

Сұрақ: Юлия Боровикова
Санат: Ақша-кредит саясаты

В Республике Казахстан официальные данные по статистике цен, в том числе по инфляции, формируются, рассчитываются и публикуются Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. В этой связи, для получения официального ответа следует обратиться в вышеуказанный государственный орган (https://stat.gov.kz/).  Данные по инфляции ежемесячно публикуются на интернет-ресурсе данного государственного органа.

Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер. При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурным-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Мен Молот Әйгерім Қызылорда қаласының тұрғыны, көпбалалы отбасы болып табыламын. Менің өтінішім коллекторларға байланысты болып отыр. Кредиттерімнің көп болуына байланысты төлей алмай жатырмын. Бірақ төлеймін тек қазір болмай тұр. Осыны айтып түсіндірсем, коллекторлар қоқан лоққы жасап, жұмыс орныма хабарласып, маған морально зақым келтіруде. Коллекторларға шағым. Осыған шара көруіңізді сұраймын.

Сұрақ: Айгерим Молот
Санат: Ұлттық Банк

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі-Агенттік) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің құқықтары мен міндеттемелерінің құқықтық мирасқоры болып айқындалды (Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 11 қарашадағы №203 Жарлығына сәйкес «Қазақстан Республикасының Мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы»)

«Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау және қадағалау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабының 1-тармағына және 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес уәкілетті орган Агенттік атынан қаржы ұйымдарының қызметін (оның ішінде: 1) екінші деңгейдегі банктер; 2) банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар; 3) микроқаржы қызметін жүзеге асыратын ұйымдар (микроқаржы ұйымы, кредиттік серіктестік, ломбард, микрокредиттер беру жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйым); 4)коллекторлық агенттіктер) мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады, Қазақстан Республикасының Заңына және өзге де заңдарына сәйкес қаржы ұйымдары мен олардың үлестес тұлғаларына, оның ішінде қаржы қызметтерін тұтынушылардың құқықтарының бұзылуын анықтау және алдын алу мақсатында тексерулер жүргізуге құқылы.

«Микроқаржы қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында аталған Заңның 9-2-бабының 1-тармағы бірінші бөлігінің 1) тармақшасында көзделген талап орындалмаған жағдайда, сондай-ақ қарыз алушы - жеке тұлғаның микрокредит беру шарты бойынша осы баптың 2-тармағында көзделген құқықтарды орындамаған жағдайда, не қарыз алушы - жеке тұлға мен микроқаржы ұйымы арасында микрокредит беру туралы шарттың талаптарын өзгерту туралы келісім болмаған жағдайда микроқаржы ұйымы, сондай-ақ берешекті сотқа дейін өндіріп алу және реттеу үшін коллекторлық агенттікке беруге құқылы. Егер қарыз алушы микрокредит беру шарты бойынша мiндеттемелерiн орындауды кешiктiрсе, микроқаржы ұйымының микрокредит беру шартында коллекторлық агенттiктi тартуға құқығы болса, берешекті сотқа дейiн өндiрiп алу және реттеу үшiн коллекторлық агенттiкке беруге жол берiледi.

«Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Агенттік коллекторлық қызмет саласындағы уәкілетті орган болып табылады. Агенттік коллекторлық агенттіктің қызметіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады, сондай-ақ борышкердің коллекторлық агенттіктің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымын қарайды («Коллекторлық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы 2-тармағының 3) және 4) тармақшалары).

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 2-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі мемлекеттің ақша-кредит саясатын әзірлеуді және жүргізуді, төлем жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін, валюталық реттеуді және валюталық бақылауды жүзеге асыратын, қаржы жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етуге жәрдемдесетін және мемлекеттік статистиканы жүргізетін, сондай-ақ өз құзыреті шегінде (валюталық заңнама шеңберінде төлем ұйымдары, инкассаторлық ұйымдар, айырбастау пункттері және есеп беретін қаржы ұйымдары бөлігінде) Қаржы нарығын, қаржы ұйымдары мен өзге де тұлғаларды және Қазақстан Республикасының қаржы заңнамасы саласында мемлекеттік реттеуді, бақылауды және қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

Осыған байланысты, өтініште қойылған мәселелер қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтары мен мүдделері бұзылған жағдайда Агенттіктің құзыретіне жататынын хабарлаймыз.

Өтініштер агенттіктің қоғамдық қабылдау бөлмесіне немесе Алматы қаласы, шағын ауданы мекенжайына жолданады. Көктем-3, 21 үй, 2 кіреберіс (анықтама телефоны 8 (727) 2 788-104, қоғамдық қабылдау бөлмесінің жұмыс уақыты күн сайын 10:00-ден 17:00-ге дейін, үзіліс 13:00-ден 14:30-ға дейін), немесе «E-otinish» азаматтардың өтініштерін қабылдау мен өңдеудің бірыңғай платформасы арқылы https://eotinish.gov.kz/.

Сонымен қатар, бұл хат Ұлттық Банктің ресми жауабы болып табылмайтынын және тек түсіндірме сипатында екенін хабарлаймыз. Ұлттық Банктің ресми жауабын алу қажет болған жағдайда Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес жазбаша өтінішпен жүгіну қажет.

Здравствуйте. В редакцию нашей газеты обратились несколько жителей Усть-Каменогорска, в данный момент являющиеся гражданами Казахстана, но работающие в российских фирмах. Наши читатели жалуются, что стало очень трудно получать зарплату, так как денежные переводы в/из Российской федерации, такие, как "Золотая корона", прекратили работу, а мультивалютные банкоматы есть в считанном количестве банков, часть из которых не работает с Россией. В связи с этим просим Вас проконсультировать нас и наших читателей, каким образом они могут получать заработную плату в рублях на территории Казахстана? Будем благодарны за быстрый ответ на электронную почту contact@idregion.kz.

Сұрақ: Елена Мацковская
Санат: Валюталық операциялар

В настоящее время с банками Российской Федерации, не включенными в санкционные спискиплатежи (взаиморасчеты) и/или переводы денег проводятся банками второго уровня Республики Казахстан в стандартном режимеПлатежная система «Золотая Корона» функционирует на территории Республики Казахстан. Информация о прекращении работы платежной системы «Золотая Корона», указанная в Вашем сообщении, не подтверждается. Без рассмотрения конкретных условий трудовых взаимоотношений граждан Республики Казахстан с российскими работодателями и иных документов, имеющих отношение к рассматриваемой ситуации, не представляется возможным представить исчерпывающий ответ.

Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер. При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурным-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Добрый день! Если стал жертвой мошенников может ли Центробанк оказать каю либо помощь в урегулирование вопроса по с банками?

Сұрақ: Антон Сорокин

В соответствии со статьей 2 Закона Республики Казахстан
«О Национальном Банке Республики Казахстан» Национальный Банк является государственным органом, обеспечивающим разработку и проведение денежно-кредитной политики государства, функционирование платежных систем, осуществляющим валютное регулирование и валютный контроль, содействующим обеспечению стабильности финансовой системы и проводящим государственную статистику, а также осуществляющим в пределах своей компетенции государственное регулирование, контроль и надзор за финансовым рынком, финансовыми организациями и иными лицами и в области финансового законодательства Республики Казахстан.

В целях информирования населения на сайте Национального Банка размещен пресс-релиз об активизации мошенников и рекомендации, как уберечь себя от финансового мошенничества (https://nationalbank.kz/ru/news/informacionnye-soobshcheniya/12515).

Мошенничество является уголовным правонарушением, за совершение которого в соответствии с Уголовным Кодексом Республики Казахстан предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» органы внутренних дел в пределах компетенции осуществляют комплекс мер, направленных на выявление, изучение, устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

Защита гражданских прав в Республике Казахстан осуществляется судом, арбитражем путем: признания прав; восстановления положения, существовавшего до нарушения права; пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; присуждения к исполнению обязанности в натуре; взыскания убытков, неустойки; признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; компенсации морального вреда; прекращения или изменения правоотношений; признания недействительным или не подлежащим применению не соответствующего законодательству Республики Казахстан акта органа государственного управления или местного представительного либо исполнительного органа; взыскания штрафа с государственного органа или должностного лица за воспрепятствование гражданину или юридическому лицу в приобретении или осуществлении права, а также иными способами, предусмотренными законодательными актами Республики Казахстан.)

Кроме того, согласно Гражданскому Кодексу Республики Казахстан, сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения.

В соответствии с пунктом 6-1 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» предусмотрено, что по договору банковского займа заемщика - физического лица, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, банку, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, запрещается требовать выплаты вознаграждения, неустойки (штрафов, пени), а также комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием займа, начисленных по истечении девяноста последовательных календарных дней просрочки исполнения обязательства по погашению любого из платежей по суммам основного долга и (или) вознаграждения.

Из вышеизложенного следует, что действующее законодательство предусматривает возможность защиты и восстановления нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан.

Вместе с тем, при невозможности урегулирования вопроса с банком второго уровня Республики Казахстан Вы вправе обратиться в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство), поскольку в соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Казахстан от 11 ноября 2019 года № 203 «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан» Агентство определено правопреемником прав и обязательств Национального Банка c 1 января 2020 года в соответствии с передаваемыми функциями и полномочиями.

Дополнительно сообщаем, что данное письмо не является официальным ответом Национального Банка и носит исключительно разъяснительный характер. При необходимости получения официального ответа Национального Банка Вам необходимо обратиться с письменным обращением в соответствии с Административным процедурным-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Ұлттық Банктің инвестициялық монеталарын қайдан сатып алуға болады?

Санат: Ұлттық валюта

«ALTYN BARYS» және «KÚMIS BARYS» инвестициялық монеталарын Ұлттық Банктің аумақтық филиалдары арқылы сатып алуға болады. Филиалдардың мекенжайлары мен байланыс телефондары ҚҰБ ресми сайтында «ҚҰБ туралы – ҚҰБ құрылымы – Филиалдар» бөлімінде орналастырылған.

Ұлттық Банктің коллекциялық монеталарын қайдан сатып алуға болады?

Санат: Ұлттық валюта

Коллекциялық монеталар Ұлттық Банктің интернет-дүкені арқылы жұмыс күндері сағат 10:00-ден 13:00-ге дейін сатылады.

Шетелдік шоттан Қазақстандағы өз шотыма ақша аударған едім, алайда ақша түскен жоқ. Ақша қашан түседі? Оны қалай табуға болады?

Санат: Төлем жүйелері

Қазақстанның банктері Қазақстанның бейрезидент банктерімен жүзеге асыратын төлемдер мен ақша аударымдарына байланысты қатынастар олардың арасында жасалған шарттармен реттеледі. Осыған байланысты жағдайды шешу үшін сіздің банктік шотыңызға қызмет көрсететін Қазақстанның банкіне өтініш жасау қажет.

Валюта бағамы бойынша ресми анықтаманы (ақпаратты) қалай алуға болады?

Санат: Ақша-кредит саясаты

Валюта бағамы туралы ақпарат Ұлттық Банк сайтының «Ұлттық валюта – валюта бағамдары» бөлімінде қолжетімді. ҚҰБ порталында пайдаланушы таңдаған белгілі бір күнге валюта бағамдары бойынша ақпаратты бланктегі ресми анықтама форматында («Электрондық анықтамалар» бөлімі) жүктеу мүмкіндігі көзделген.

Айналыстан шыққан ескі үлгідегі теңге банкноттарын қалай ауыстыруға болады?

Санат: Ұлттық валюта

Айналыстан шыққан 2006 жылғы үлгідегі банкноттарды Ұлттық Банктің барлық филиалдарында шектеусіз айырбастауға болады. 2006 жылдан ерте шығарылған банкноттар айырбастауға жатпайды.

Ұлттық Банкте валютаны (АҚШ долларын, евроны, Ресей рублін, Беларусь рублін, түрік лирасын, Қытай юанын, фунт стерлингті, Канада долларын және басқаларын) айырбастауға бола ма?

Ұлттық Банк жеке және заңды тұлғаларға қолма-қол шетел валютасын сатып алуды және сатуды жүзеге асырмайды. Қолма-қол шетел валютасын тек банктерде немесе банктік емес айырбастау пункттерінде ғана айырбастауға болады.

Жоғарыға