1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Нұсқа ¹136 от 28/03/2024

2024 жылғы ақпан айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып 97 214,2 млрд. теңге сомаға 1 024 775,0 мың құжат бойынша транзакциялар жүргізді.          

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2024 жылдың ақпан айында 795 969,9 теңге құрады. Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен улкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.                

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішінде электрондық төлем құралдары мен чектер аз пайдаланылған. Осы құралдарды аз пайдаланылуы олардың қолдану ерекшелігіне байланысты.      

 

2024 жылдың ақпан айындағы   

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

Кесте

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

 

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

104 697,5

10,2%

83 336,1

85,7%

Төлем

талаптары

451,2

0,04%

10,2

0,01%

Чектер

0,9

0,0%

91,3

0,1%

Инкассалық өкімдер

349,7

0,03%

69,8

0,1%

Төлем ордері

10 594,4

1,0%

602,0

0,6%

Төлем хабарламасы

2 061,9

0,2%

174,1

0,2%

Төлем карточкалары, оның ішінде:

906 619,4

88,5%

12 930,8

13,3%

 - қолма-қол ақша алу операциялары

19 381,50

2,1%

1884,70

14,6%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдары

887 237,87

97,9%

11 046,08

85,4%

Электрондық төлем құралдары[1]

0,00

0,0%

 0  

0,0%

Жалпы жиынтығы

1 024 775,0

100,0%

97 214,2

100,0%

 

[1] Төлем карточкаларын қоспағанда

Жоғарыға