Монеталар каталогы

Қазақстанның қызыл кітабы

ҮСТІРТ МУФЛОНЫ
Айналысқа шығарылған күні: 11.12.2015
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 100,000
САБАНШЫ
Айналысқа шығарылған күні: 24.10.2014
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 100,000
ҚАРА КІРПІ
Айналысқа шығарылған күні: 07.06.2013
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 100,000
ДӘУІТ
Айналысқа шығарылған күні: 24.08.2012
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
ҚАРШЫҒА РЕҢДІ ЖАПАЛАҚ
Айналысқа шығарылған күні: 11.05.2011
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
БҰЙРА БІРҚАЗАН
Айналысқа шығарылған күні: 11.06.2010
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
ҮНДІ ЖАЙРАСЫ
Айналысқа шығарылған күні: 28.10.2009
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
ТЯНЬ-ШАНЬ ҚОҢЫР АЮЫ
Айналысқа шығарылған күні: 05.07.2008
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
ЖАЛБАҒАЙ
Айналысқа шығарылған күні: 20.07.2007
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
АЛТАЙ ҰЛАРЫ
Айналысқа шығарылған күні: 10.10.2006
Номиналы: 50
Металдың құрамы: нейзильбер
Вес: 11.17
Диаметрі: 31.00 мм
Таралымы: 50,000
Жоғарыға