Серверлік жабдықта жүргізіліп жатқан жұмыстарға байланысты 19 мамыр күні сағат 10-нан 11-ге дейін ҚҰБ-тың интернет-ресурсы уақытша ажырауы мүмкін

1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

АҚ "КАЗАХСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.СЕЙФУЛЛИНА"
Эмитент
12.12.2019
№40-4-17/1722
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Жалғыз акционердің шешімін уақытылы орналастырмау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: 2 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Ақ-Саға" ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.12.2019
193100803000027
Санкциялар және өзге де әкімшілік шаралары
Әкімшілік айыппұл салу
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген лицензиялау нормаларын бұзу, оның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 464 Пункт: 1 - Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының Кодексі
Ескерту:
30.12.2019ж. төленді
НҚА түрі
1. Лицензиялау талаптарын сақтау мәлелелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
"Ақ-Саға" ЖШС
Уәкілетті ұйым
05.12.2019
Шектеулі ықпал ету шаралары
Қадағалап ден қоюдың ұсынымдық шаралары
Бұзушылық мәні:
1. Валюталық заңнаманы және ҚР Бухгалтерлік есеп туралы заңнамасын бұзу
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 33, 34, 49 - "Қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы"ҚРҰБ Басқармасының 04.04.2019 жылғы № 49 қаулысы
2. Статья: 7 Пункт: 4 - ҚР«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы
3. - ҚР ҰБ Басқармасының 24.09.2014 ж. № 178 Қаулысы
НҚА түрі
1. ҚР қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын ұйымдастыру туралы №49 қағидалары // ҚР «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Заңы // ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 24.09.2014ж. № 178 қаулысы
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Жамбылский филиал (Тараз)
Банк ВТБ (Қазақстан) АҚ ЕҰ
Эмитент
12.12.2019
№40-4-17/1733
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Облигацияларды өтеу туралы ақпаратты уақтылы орналастырмау
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: 2 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"EVROASIA GLOBAL INVESTMENT" АҚ
Эмитент
13.12.2019
40-4-17/1763
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: пп.8 п.2 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"АФ ИПОТЕКА" АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ
Эмитент
23.12.2019
40-4-17/1807
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: пп.8 п.2 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"АРНАЙЫ ҚАРЖЫ КОМПАНИЯСЫ "DC" ЖШС
Эмитент
26.12.2019
40-4-17/1842
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: пп.1 п.5 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
"Педиатрия және балалар хирургиясы ғылыми орталығы" АҚ
Эмитент
13.12.2019
40-4-17/1762
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: пп.8 п.2 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
АО "Астанаэнергосервис"
Эмитент
22.11.2019
40-4-17/1605
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша нұсқама
Бұзушылық мәні:
1. Үлестес тұлғалардың тізімін орналастырмау
Орындау мерзімі:
13.12.2019
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: 2 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
АО "Западно - Казахстанская распределительная электросетевая компания"
Эмитент
25.11.2019
40-4-17/1614
Шектеулі ықпал ету шаралары
Жазбаша ескерту
Бұзушылық мәні:
1. Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңының 102-бабында қарастырылған өз қызметі жайлы ақпаратты жариялау міндеттемесін орындамағаны үшін
НҚА бабы/тармақтары, ӘҚБтК бабы:
1. Статья: 102 Пункт: пп.2 п.5 - Қазақстан Республикасының "Бағалы қағаздар рыногы туралы" Заңы
НҚА түрі
1. Қаржы секторын реттеу мәселелері бойынша
ОА департаментінің/ҚРҰБ АФ атауы:
Центральный аппарат
Жоғарыға