Долбар¹ 121 27/12/2022

2022 жылғы қараша айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып 73,926 трлн. теңге сомаға 865,836 млн құжат бойынша транзакциялар жүргізді.  

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2022 жылдың қараша айында 2,0 млн. теңге құрады. Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен үлкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішінде электрондық төлем құралдары мен чектер аз пайдаланылған. Осы құралдарды аз пайдаланылуы олардың қолдану ерекшелігіне байланысты. 

2022 жылдың қараша айындағы

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

 

Саны

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

 

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

 30 127,0  

3,5%

 60 488,5  

81,8%

Төлем

талаптары

 307,0  

0,04%

 6,5  

0,01%

Чектер

 0,1  

0,00%

 0,3  

0,00%

Инкассалық өкімдер

 381,2  

0,04%

 30,3  

0,04%

Төлем ордері

 22 890,3  

2,6%

 1 126,3  

1,5%

Төлем хабарламасы

 1 899,7  

0,2%

 253,6  

0,3%

Төлем карточкалары, оның ішінде:

 810 231,1  

93,6%

 12 020,0  

16,3%

 - қолма-қол ақша алу операциялары

19 854,0  

2,5%

1 797,1  

15,0%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдары

790 377,0  

97,5%

10 222,9  

85,0%

Электрондық төлем құралдары[1]

0,0

0,0%

0,0

0,0%

Жалпы жиынтығы

865 836,4  

100,0%

73 925,5  

100,0%

 

[1] Төлем карточкаларын қоспағанда

Жоғарыға