Долбар ¹76 26/02/2018

2018 жылдың қаңтар айында Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 72,2 трлн. теңге сомаға 2,8 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 16,3%-ға 388,7 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 8,7% (5,8 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2017

2 386,1

66 397,0

2018

2 774,8

72 200,0

Өзгеріс, %-бен

16,3%

8,7%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар айында БААЖ арқылы барлығы 71,8 трлн. теңге сомаға 1 063,9 мың. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлемдер саны 5,3%-ға (53,2 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 8,7% (5,8 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар айында 3,4 трлн. теңге сомаға 50,7 мың транзакция жүргізілді, бұл 2017 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда саны бойынша 0,3%-ға (0,1 мың транзакцияға) және сомасы бойынша 3,5% (0,1 трлн. теңгеге) көп.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2017

барлығы

1 010,7

66 026,5

орташа алғанда бір күнде

50,5

3 301,3

2018

барлығы

1 063,9

71 787,7

орташа алғанда бір күнде

50,7

3 418,5

Өзгеріс, %-бен

барлығы

5,3%

8,7%

орташа алғанда бір күнде

0,3%

3,5%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар айында бөлшек төлемдер ағыны 412,3 млрд. теңге сомаға 1,7 млн. құжат болды. 2017 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 24,4% (335,5 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 11,3% (41,8 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар айында 19,6 млрд. теңге сомаға 81,5 мың. транзакция жүргізілді, бұл 2017 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлем саны бойынша 18,5%-ға (12,7 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 6,0%-ға (1,1  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2017

барлығы

1 375,3

370,5

орташа алғанда бір күнде

68,8

18,5

2018

барлығы

1 710,8

412,3

орташа алғанда бір күнде

81,5

19,6

Өзгеріс, %-бен

барлығы

24,4%

11,3%

орташа алғанда бір күнде

18,5%

6,0%

 

Жоғарыға