Долбар ¹80 25/06/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-мамыр айларында 333 170,8 млрд. теңге сомаға 16,7 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 20,8%-ға 2 872,8 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 3,8% (13,2 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

2 857,7

68 831,0

13 830,2

346 325,8

2018

3 435,8

70 546,7

16 703,1

333 170,8

Өзгеріс, %-бен

20,2%

2,5%

20,8%

-3,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-мамыр айларында БААЖ арқылы 330 612,1 млрд. теңге сомаға 6,4 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлемдер саны 10,2%-ға (590,8 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 3,9% (13,3 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-мамыр айларында 3 306,1 млрд. теңге сомаға 63,7 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 9,1%-ға (5,3 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 4,8% (168,2 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 277,3

68 261,2

5 775,0

343 960,3

орташа алғанда бір күнде

63,9

3 413,1

58,3

3 474,3

2018

барлығы

1 428,4

69 936,6

6 365,8

330 612,1

орташа алғанда бір күнде

71,4

3 476,9

63,7

3 306,1

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

11,8%

2,5%

10,2%

-3,9%

орташа алғанда бір күнде

11,8%

1,9%

9,1%

-4,8%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-мамыр айларында бөлшек төлемдер ағыны 2 558,7 млрд. теңге сомаға 10,3 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 28,3% (2 282,1 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 8,2% (193,2 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-мамыр айларында 25,6 млрд. теңге сомаға 103,4 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 27,0%-ға (22,0 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 7,1%-ға (1,7  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 580,4

569,8

8 055,2

2 365,5

орташа алғанда бір күнде

79,0

28,5

81,4

23,9

2018

барлығы

2 007,4

610,1

10 337,3

2 558,7

орташа алғанда бір күнде

100,4

30,5

103,4

25,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

27,0%

7,1%

28,3%

8,2%

орташа алғанда бір күнде

27,0%

7,1%

27,0%

7,1%

 

Жоғарыға