Долбар ¹81 27/07/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-маусым айларында 402 293,4 млрд. теңге сомаға 20,2 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-мамыр айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 21,1%-ға 3 521,1 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 4,0% (16,7 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

2 828,1

72 623,1

16 658,3

418 948,9

2018

3 476,4

69 122,6

20 179,4

402 293,4

Өзгеріс, %-бен

22,9%

-4,8%

21,1%

-4,0%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-маусым айларында БААЖ арқылы 399 147,2 млрд. теңге сомаға 7,7 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда төлемдер саны 10,1%-ға (706,5 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 4,1% (16,9 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-маусым айларында 3 298,7 млрд. теңге сомаға 63,8 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 10,1%-ға (5,8 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 4,1% (139,3 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

мамыр

Жиынтығы

(қаңтар-мамыр)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 236,5

72 048,2

7 011,5

416 008,5

орташа алғанда бір күнде

56,2

3 274,9

57,9

3 438,1

2018

барлығы

1 352,2

68 535,0

7 718,0

399 147,2

орташа алғанда бір күнде

64,4

3 263,6

63,8

3 298,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

9,4%

-4,9%

10,1%

-4,1%

орташа алғанда бір күнде

14,6%

-0,3%

10,1%

-4,1%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-маусым айларында бөлшек төлемдер ағыны 3 146,2 млрд. теңге сомаға 12,5 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-маусым айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 29,2% (2 814,6 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 7,0% (205,8 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-маусым айларында 25,0 млрд. теңге сомаға 103,0 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 29,2%-ға (23,3 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 7,0%-ға (1,7  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

маусым

Жиынтығы

(қаңтар-маусым)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 591,7

574,9

9 646,9

2 940,4

орташа алғанда бір күнде

72,3

26,1

79,7

24,3

2018

барлығы

2 124,2

587,6

12 461,4

3 146,2

орташа алғанда бір күнде

101,2

28,0

103,0

26,0

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

33,5%

2,2%

29,2%

7,0%

орташа алғанда бір күнде

39,8%

7,1%

29,2%

7,0%

 

Жоғарыға