Долбар ¹83 27/09/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында 533 921,3 млрд. теңге сомаға 27,9 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 19,5%-ға 4 565,6 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 6,8% (39,0 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

3 845,4

74 907,6

23 375,1

572 967,6

2018

4 038,3

61 586,1

27 940,7

533 921,3

Өзгеріс, %-бен

5,0%

-17,8%

19,5%

-6,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында БААЖ арқылы 529 697,3 млрд. теңге сомаға 10,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлемдер саны 11,4%-ға (1 109,8 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 6,9% (39,2 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында 3 246,0 млрд. теңге сомаға 66,1 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 11,0%-ға (6,6 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 7,0% (244,0 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 466,7

74 285,5

9 697,6

568 871,5

орташа алғанда бір күнде

66,7

3 376,6

59,5

3 490,0

2018

барлығы

1 606,3

61 068,3

10 807,3

529 697,3

орташа алғанда бір күнде

76,5

2 908,0

66,1

3 246,0

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

9,5%

-17,8%

11,4%

-6,9%

орташа алғанда бір күнде

14,7%

-13,9%

11,0%

-7,0%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында бөлшек төлемдер ағыны 4 224,0 млрд. теңге сомаға 17,1 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 25,3% (3 455,8 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 3,1% (127,9 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-тамыз айларында 25,9 млрд. теңге сомаға 105,1 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 17,8%-ға (15,9 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 11,2%-ға (2,6  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

2 378,7

622,2

13 677,6

4 096,1

орташа алғанда бір күнде

108,1

28,3

89,2

23,3

2018

барлығы

2 432,0

517,8

17 133,4

4 224,0

орташа алғанда бір күнде

115,8

24,7

105,1

25,9

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

2,2%

-16,8%

25,3%

3,1%

орташа алғанда бір күнде

7,1%

-12,8%

17,8%

11,2%

 

Жоғарыға