Долбар ¹85 27/11/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-қазан айларында 669 864,1 млрд. теңге сомаға 35,4 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 19,3%-ға 5 723,0 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 6,1% (43,8 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

3 237,9

70 214,2

29 673,3

713 625,4

2018

3 882,4

74 955,6

35 396,3

669 864,1

Өзгеріс, %-бен

19,9%

6,8%

19,3%

-6,1%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-қазан айларында БААЖ арқылы 664 584,3 млрд. теңге сомаға 13,7 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 12,0%-ға (1 468,7 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 6,2% (43,8 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-қазан айларында 3 226,1 млрд. теңге сомаға 66,6 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 11,4%-ға (6,8 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 6,6% (229,6 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 319,2

69 643,8

12 260,3

708 420,0

орташа алғанда бір күнде

60,0

3 165,6

59,8

3 455,7

2018

барлығы

1 537,6

74 395,0

13 729,0

664 584,3

орташа алғанда бір күнде

66,9

3 234,6

66,6

3 226,1

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

16,6%

6,8%

12,0%

-6,2%

орташа алғанда бір күнде

11,5%

2,2%

11,4%

-6,6%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-қазан айларында бөлшек төлемдер ағыны 5 279,8 млрд. теңге сомаға 21,7 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 24,4% (4 254,3 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 1,4% (74,3 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-қазан айларында 25,6 млрд. теңге сомаға 105,2 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 23,8%-ға (20,2 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 0,9%-ға (0,2  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 918,7

570,4

17 413,0

5 205,4

орташа алғанда бір күнде

87,2

25,9

84,9

25,4

2018

барлығы

2 344,8

560,6

21 667,3

5 279,8

орташа алғанда бір күнде

101,9

24,4

105,2

25,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

22,2%

-1,7%

24,4%

1,4%

орташа алғанда бір күнде

16,9%

-6,0%

23,8%

0,9%

 

Жоғарыға