Долбар ¹123 от 26/11/2021

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2021 жылдың қаңтар-қазан айларында 628,6 трлн. теңге сомаға 48,2 млн. транзакция жүргізілді. 2020 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 15,8% (6576,9 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 16,7% (89,8 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

4 390,9

42 159,5

41 581,7

538 804,7

2021

4 954,6

61 787,5

48 158,6

628 608,5

Өзгеріс, %-бен

12,8%

46,6%

15,8%

16,7%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2021 жылдың қаңтар-қазан айларында БААЖ арқылы 621,0 трлн. теңге сомаға 14,7 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2020 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 23,2% (2772,3 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 16,7% (88,8 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2021 жылдың қаңтар-қазан айларында 3,1 трлн. теңге сомаға 72,6 мың транзакция өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 24,4%-ға (14,2 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 17,8% (0,5 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

1 275,4

41 453,3

11 959,2

532 950,7

орташа алғанда бір күнде

58,0

1 884,2

58,3

2 599,8

2021

барлығы

1 736,3

61 022,6

14 731,5

621 733,4

орташа алғанда бір күнде

82,7

2 905,8

72,6

3 062,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

36,1%

47,2%

23,2%

16,7%

орташа алғанда бір күнде

42,6%

54,2%

24,4%

17,8%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2021 жылдың қаңтар-қазан айларында бөлшек төлемдер ағыны 6,9 трлн. теңге сомаға 33,4 млн. құжат болды. 2020 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 12,8% (3804,6 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 17,4% (1021,2 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2021 жылдың қаңтар-қазан айларында 33,9 млрд. теңге сомаға 164,7 мың құжат өтті, бұл 2020 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 14,0%-ға (20,2 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 18,6%-ға (5,3 млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2020

барлығы

3 115,5

706,3

29 622,5

5 854,0

орташа алғанда бір күнде

141,6

32,1

144,5

28,6

2021

барлығы

3 218,2

765,0

33 427,1

6 875,1

орташа алғанда бір күнде

153,2

36,4

164,7

33,9

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

3,3%

8,3%

12,8%

17,4%

орташа алғанда бір күнде

8,2%

13,5%

14,0%

18,6%

 

Жоғарыға