link
ҚАЗ РУС ENG Арнайы нұсқа
Ақша-кредит саясаты Қаржы тұрақтылығы Валюталық реттеу Қаржылық қадағалау Төлем жүйелері Ұлттық валюта Статистика
link
link
link link
Ұлттық Банк жайлы
Нормативтік құқықтық база
Басылымдар
Зерттеулер
Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау
Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері
Рұқсаттар және хабарламалар тізілімі
Қолданылған ықпал ету шаралары мен санкциялар
Ұлттық Банктің сатып алулары
Сұрақ-жауап
Мұрағат
Техникалық ресурстар
Жазылу

  

Ұлттық Банктің мемлекеттік қызметтері

Мемлекеттік қызметтер
Электрондық мемлекеттік қызметтер
Өтініш құжаттарының үлгілері
Статистикалық ақпарат
Мемлекеттік қызметтер бойынша есеп
Қызмет берушілердің байланыс телефондары
Инфографика
Мемлекеттік қызметтердің сапасын қоғамдық мониторинг нәтижелері
Сауалнама. ҚРҰБ электронды/қағаз түрінде көрсететін мемлекеттік қызметтердің ұсыну сапасы мен қол жетімділігі

Электрондық мемлекеттік қызметтер

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 Қаулысына бекітілген Мемлекеттік қызметтер тізіліміне сәйкес Ұлттық Банкі 41 мемлекеттік қызмет түрлерін көрсетеді.

41 мемлекеттік қызмет түрлерінің ішінде 35 мемлекеттік қызмет автоматтандырылған және «электрондық үкіметтің» веб-порталы (www.egov.kz) немесе электрондық лицензиялау (www.elicense.kz) арқылы көрсетіледі (тізілім төменде көрсетілген).

Мемлекеттік қызметті электрондық түрде алудың тиімділігі:

а) мемлекеттік қызметті алумен байланысты ақпаратты алудың қол жетімдігінде;

б) мемлекеттік қызмет алу рәсімін оңайлатуда;

в) мемлекеттік қызметті алумен байланысты уақытша шығындарды кемітуде;

г) азаматтың өтініші бойынша жұмыстың әр кезеңінде оның хабардарлығында;

д) мемлекеттік қызметті көрсету туралы өтінішті үй немесе жұмыс компьютерінен беру мүмкіндігінде;

е) электрондық құжат айналым жүйесін енгізу салдарынан бюрократтық сымдарды жоюда;

ж) көрсетілетін қызметті берушімен жеке қатынасу кезінде пайда болатын жемқорлық тәуекелдерді азайтуда.

Мемлекеттік қызметті электрондық түрде алу үшін көрсетілетін қызметті алушыға электрондық цифрлық қолтаңбаны алу, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» веб-порталында (www.egov.kz) тіркелу қажет.

Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен мәртебесі туралы ақпаратты «электрондық үкіметтің» веб-порталындағы «жеке кабинеті» арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

Веб-порталда мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі көрсетілетін қызметті берушінің уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетіне» жіберіледі.

Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі анықтама қызметтерінің байланыс телефондары Ұлттық Банкінің www.nationalbank.kz интернет-ресурсында орналастырылған, мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 8-800-080-7777, 1414.

 

Электронды түрде берілген мемлекеттік қызметтерінің тізбесі:

 

Банк секторы

1. Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру

2. Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру

3. Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару жүйесін кредиттік бюроның өнеркәсіптік пайдалануына енгізу актісін беру

4. Банкті ашуға рұқсат беру

5. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру

6. Ислам банктері жүзеге асыратын банктік және өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру

7. Банктерге банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия беру

8. Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта ұйымдастыруға рұқсат беру

9. Банктің және (немесе) банк холдингінің еншілес ұйым құруына немесе сатып алуына және (немесе) банктің және (немесе) банк холдингінің ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру

10. Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына рұқсат және кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді қорғау және олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға және үй-жайларға қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сәйкестігі туралы актіні беру

11. Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру

12. Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды және құндылықтарды инкассациялауға лицензия беру

 

Бағалы қағаздар нарығы

1. Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру

2. Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру

3. Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу

4. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу

5. Инвестициялық пай қорлары пайларының шығарылымын мемлекеттік тіркеу

6. Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру

7. Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру

8. Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру

9. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта ұйымдастыруға рұқсат беру

10. Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде таратуға рұқсат беру

 

Сақтандыру секторы

 

1. Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру

2. Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мәртебесін иеленуге келісім беру

3. Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру

4. «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру

5. «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру

6. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген және сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру

7. Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке немесе исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру

8. Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру

9. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру

10. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын және (немесе) сақтандыру холдингін ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру

11. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті таратуға рұқсат беру

12. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйымды құруына немесе иеленуіне, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының және (немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру

 

Валюталық реттеу және Микроқаржылық ұйымдарды тіркеу

1. Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу

2. Уәкiлетті ұйымдарға қолма-қол шетелдiк валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру

 

АҚ «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры»

1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірістерін ескере отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру


  
Жоғарыға
  
Яндекс.Метрика
Мекен-жайы: 050040, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, «Көктем-3» шағын ауданы, 21 үй
Факс: + 7 (727) 2704-703, +7 (727) 2617-352, + 7 (727 ) 2704-799
Телекс: 251130 BNK KZ
Анықтама қызметінің телефоны: + 7 (727) 2704-591
e-mail: hq@nationalbank.kz
БАҚ-пен қарым-қатынас жасауға арналған email: press@nationalbank.kz
Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық бойынша e-mail: anticorruption@nationalbank.kz

Егер Сіз қатені байқап қалсаңыз - оны белгілеп, "Ctrl + Enter" басыңыз
© Қазақстан Ұлттық Банкі, 2018