1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹85 28/01/2020

2019 жылғы желтоқсан айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып 41 679,07 млрд. теңге сомаға 212 842,94 мың құжат бойынша транзакциялар өткізілді.  

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2019 жылдың желтоқсан айында 1 687,14 мың. теңге құрады.

Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен улкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішіндегі инкассалық өкімдер және чектер аз пайдаланылады. Жалпы сан мен көлемдегі осы құралдарды шамалы пайдалану үлесі олардың ерекшелігіне байланысты. 

 

2019 жылдың желтоқсан айындағы

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

Кесте

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

22 071,32

10,43%

37 237,41

89,37%

Төлем талаптары

100,31

0,05%

3,22

0,01%

Чектер

0,14

0,0001%

1,36

0,003%

Инкассалық өкімдер

141,38

0,07%

21,25

0,05%

Төлем ордері

2 085,58

0,99%

528,08

1,27%

Төлем хабарламасы

2 869,19

1,36%

162,96

0,39%

Төлем карточкалары

185 561,58

87,18%

3 705,72

8,89%

оның ішінде:

       

 - қолма-қол беру туралы операциялар

31 632,22

14,95%

1 564,34

3,75%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер

153 929,36

72,15%

2 141,38

5,11%

Электрондық төлем құралдары[1]

13,46

0,01

19,07

0,05

Жалпы жиынтығы

212 842,94

100,00%

41 679,07

100,00%

Жоғарыға