1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹84 27/12/2019

2020 жылғы сәуір айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып, 31 515,1 млрд. теңге сомаға 179 983,4 мың құжат бойынша транзакциялар жүргізді.  

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2020 жылдың сәуір айында 1,7 млн. теңге құрады.

Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен улкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішінде электрондық төлем құралдары мен чектер аз пайдаланылған. Осы құралдарды аз пайдаланылуы олардың қолдану ерекшелігіне байланысты. 

 

2020 жылдың сәуір айындағы

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

Кесте

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

 

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

18 934,1

10,52%

28 668,4

90,97%

Төлем

талаптары

4,0

0,00%

0,7

0,00%

Чектер

0,1

0,00%

0,3

0,00%

Инкассалық өкімдер

33,8

0,02%

4,9

0,02%

Төлем ордері

7,2

0,00%

22,1

0,07%

Төлем хабарламасы

1 193,4

0,66%

12,2

0,04%

Төлем карточкалары, оның ішінде:

159807,1

88,79%

2 806,1

8,90%

 - қолма-қол ақша алу операциялары

19 487,3

10,83%

999,6

3,17%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдары

140 319,8

77,96%

1 806,6

5,73%

Электрондық төлем құралдары[1]

3,7

0,00%

0,4

0,00%

Жалпы жиынтығы

179 983,38

100,00%

31 515,14

100,00%

 

 

[1] Төлем карточкаларын қоспағанда

Жоғарыға