1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹12 01/04/2009

2009 жылдың 1–ші тоқсанында екінші деңгейдегі банктер және «Қазпочта» АҚ № 1 Кестеде  ұсынылған  төлем  құралдарын  пайдалана  отырып 19 643.8 млрд. теңге сомаға 34 795.0 мың транзакция көлемінде транзакция өткізді. 2008 жылдың 1-ші тоқсанымен салыстырғанда төлемдердің жалпы саны 7.4% ұлғайды, ал төлемдердің жалпы сомасы 17.2% төмендеді.

Ұсынылған төлем құралдарының жалпы санының ұлғаюы негізінен 3 034.3 мың транзакцияға төлем карточкаларын пайдалану операциясы санының ұлғаюына байланысты болды. Төлемдер көлемінің азаюы негізінен 4 529.1 млрд. теңгеге төлем тапсырмаларын пайдалана отырып төлемдер көлемінің өсуіне байланысты болды.

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бұл ретте, бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2009 жылдың 1–ші тоқсанында 2.2 млн. теңге құрады және 2008 жылдың 1-ші тоқсанымен салыстырғанда 20.6% азайды. Сонымен бірге төлемдер саны бойынша төлем карточкаларының жоғары үлес салмағы және төлемдер көлемі бойынша төмен үлес салмағы осы төлем құралын негізінен шамалы қолма-қол ақша сомасын алу үшін пайдаланылатындығымен сипатталады (2009 жылдың 1–ші тоқсанында бір транзакцияның орташа сомасы 22.9 мың теңге болды).

2009 жылдың 1–ші тоқсанында төлем құралдарының ішіндегі төлем талаптары – тапсырмалар және инкассалық өкімдер аз пайдаланылады. Жалпы сан мен көлемдегі осы құралдарды шамалы пайдалану үлесі олардың ерекшелігіне байланысты. Басқа құралдарға  тауарлар мен қызмет көрсетуге есеп беретін чектер, банк шотын тікелей дебеттеу және орындалған аккредетив жатады.

2009 жылдың  I тоқсандағы төлем құралдарына қатысты төлемдер бойынша мәліметтер

№ 1 Кесте

(санымың тр.; сомасы, млрд. теңге)

Төлем құралдары

200I тоқсан

200I тоқсан

Өзгеріс (%)

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

Төлем тапсырмалары

К

8 249.6

25.5%

8 324.8

23.9%

0.9%

С

22 765.6

95.9%

18 236.6

92.8%

-19.9%

Төлем талап-тапсырмалары

К

105.2

0.3%

37.0

0.1%

-64.8%

С

57.0

0.2%

48.1

0.2%

-15.6%

Инкассалық өкімдер

К

172.5

0.5%

66.3

0.2%

-61.6%

С

86.7

0.4%

36.5

0.2%

-57.8%

Төлем карточкалары

К

21 770.1

67.2%

24 804.4

71.3%

13.9%

С

442.9

1.9%

523.0

2.7%

18.1%

Басқа құралдары

К

2 094.2

6.5%

1 562.5

4.5%

-25.4%

С

378.4

1.6%

799.5

4.1%

2.1 есе

Жалпы жиынтығы

К

32 391.5

100.0%

34 795.0

100.0%

7.4%

С

23 730.6

100.0%

19 643.8

100.0%

-17.2%

2009 жылдың 1–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану

(транзакциялар саны бойынша)

№ 2 Кесте

(бірл. транзакциямен)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

983 622

3 419

7 811

117 887

Ақтөбе

454 324

1 508

1 100

51 572

Алматы

2 693 595

14 835

12 921

461 142

Атырау

376 122

1 147

1 077

43 359

Шығыс Қазақстан

561 239

2 035

3 454

98 851

Жамбыл

244 630

804

10 648

139 623

Батыс Қазақстан

286 363

3 610

3 748

42 362

Қарағанды

730 213

1 967

5 729

174 679

Қостанай

438 930

611

764

119 537

Қызылорда

199 527

758

4 255

20 739

Маңғыстау

310 541

2 243

3 694

51 129

Павлодар

376 747

1 169

4 880

106 544

Солтүстік Қазақстан

275 307

409

894

33 440

Оңтүстік Қазақстан

393 623

2 486

5 330

101 642

Жалпы жиынтығы

8 324 783

37 001

66 305

1 562 506

2009 жылдың 1–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану

(транзакциялар сомасы бойынша)

№ 3 Кесте

(млн. теңге)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

     4 197 451.3

   12 993.7

    2 637.5

     50 507.5

Ақтөбе

       350 519.2

    1 199.4

       138.2

     35 415.2

Алматы

   10 461 134.4

   12 897.0

   18 750.3

   266 014.9

Атырау

       308 614.0

    6 418.7

       282.5

      7 349.5

Шығыс Қазақстан

       286 914.4

       399.6

       367.1

      4 611.4

Жамбыл

         89 612.8

       877.0

       962.4

      1 774.4

Батыс Қазақстан

       148 658.0

       616.7

       666.4

     49 896.2

Қарағанды

       563 584.0

       205.4

    1 721.7

   338 383.5

Қостанай

       325 581.3

       435.1

       102.5

     20 780.7

Қызылорда

       426 735.2

    5 217.8

       163.0

      1 704.9

Маңғыстау

       324 310.0

       720.9

       805.6

      3 858.5

Павлодар

       447 828.4

    5 852.2

    9 554.4

      7 575.1

Солтүстік Қазақстан

       100 153.9

       184.5

       231.1

      1 738.5

Оңтүстік Қазақстан

       205 491.2

       107.9

       182.6

      9 930.0

Жалпы жиынтығы

   18 236 588.2

   48 125.9

   36 565.3

   799 540.2

Жоғарыға