1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹13 01/07/2009

2009 жылдың 2–ші тоқсанында екінші деңгейдегі банктер және «Қазпочта» АҚ № 1 Кестеде  ұсынылған  төлем  құралдарын  пайдалана  отырып 19 311.0 млрд. теңге сомаға 39 577.2 мың транзакция көлемінде транзакция өткізді. 2008 жылдың 2-ші тоқсанымен салыстырғанда төлемдердің жалпы саны 7.6% ұлғайды, ал төлемдердің жалпы сомасы 28.7% төмендеді.

Ұсынылған төлем құралдарының жалпы санының ұлғаюы негізінен 3 145.8 мың транзакцияға төлем карточкаларын пайдалану операциясы санының ұлғаюына байланысты болды. Төлемдер көлемінің азаюы негізінен 8 583.4 млрд. теңгеге төлем тапсырмаларын пайдалана отырып төлемдер көлемінің өсуіне байланысты болды.

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бұл ретте, бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2009 жылдың 2–ші тоқсанында 1.8 млн. теңге құрады және 2008 жылдың 2-ші тоқсанымен салыстырғанда 34.6% азайды. Сонымен бірге төлемдер саны бойынша төлем карточкаларының жоғары үлес салмағы және төлемдер көлемі бойынша төмен үлес салмағы осы төлем құралын негізінен шамалы қолма-қол ақша сомасын алу үшін пайдаланылатындығымен сипатталады (2009 жылдың 2–ші тоқсанында бір транзакцияның орташа сомасы 21.3 мың теңге болды).

2009 жылдың 2–ші тоқсанында төлем құралдарының ішіндегі төлем талаптары – тапсырмалар және инкассалық өкімдер аз пайдаланылады. Жалпы сан мен көлемдегі осы құралдарды шамалы пайдалану үлесі олардың ерекшелігіне байланысты.

Басқа құралдарға  тауарлар мен қызмет көрсетуге есеп беретін чектер, банк шотын тікелей дебеттеу және орындалған аккредетив жатады.

2009 жылдың  II тоқсандағы төлем құралдарына қатысты төлемдер бойынша мәліметтер

№ 1 Кесте

(санымың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Төлем құралдары

200II тоқсан

200II тоқсан

Өзгеріс

(%)

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

Төлем тапсырмалары

К

9 196.5

25.0%

9 416.6

23.8%

2.4%

С

26 002.7

96.0%

17 419.4

90.2%

-33.0%

Төлем талап-тапсырмалары

К

145.8

0.4%

57.2

0.1%

-60.8%

С

80.8

0.3%

123.0

0.6%

52.1%

Инкассалық өкімдер

К

218.6

0.6%

116.5

0.3%

-46.7%

С

47.4

0.2%

89.8

0.5%

89.4%

Төлем карточкалары

К

25 156.1

68.4%

28 301.9

71.5%

12.5%

С

531.7

2.0%

601.5

3.1%

13.1%

Басқа құралдары

К

2 055.0

5.6%

1 685.0

4.3%

-18.0%

С

436.9

1.6%

1 077.4

5.6%

2.5 есе

Жалпы жиынтығы

К

36 772.1

100.0%

39 577.2

100.0%

7.6%

С

27 099.6

100.0%

19 311.0

100.0%

-28.7%

2009 жылдың 2–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану (транзакциялар саны бойынша)

№ 2 Кесте

(бірл. транзакциямен)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

1 091 195

7 260

14 019

117 675

Ақтөбе

508 107

2 460

3 353

50 821

Алматы

280 412

1 252

13 504

153 300

Атырау

3 098 694

17 772

27 912

568 637

Шығыс Қазақстан

308 743

936

4 347

33 835

Жамбыл

600 395

2 489

4 744

96 834

Батыс Қазақстан

324 427

4 216

3 449

43 768

Қарағанды

837 097

2 960

10 021

167 686

Қостанай

506 298

1 586

1 553

125 152

Қызылорда

431 370

2 386

13 008

110 168

Маңғыстау

425 612

4 483

5 824

102 036

Павлодар

419 325

4 452

4 045

44 128

Солтүстік Қазақстан

230 694

957

2 724

20 952

Оңтүстік Қазақстан

354 183

3 951

8 030

49 986

Жалпы жиынтығы

9 416 552

57 160

116 533

1 684 978

2009 жылдың 2–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану (транзакциялар сомасы бойынша)

№ 3 Кесте

(млн. теңге)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

4 559 359.1

39 930.3

6 970.3

36 185.1

Ақтөбе

412 972.2

1 452.6

1 374.0

43 310.4

Алматы

105 838.4

1 616.3

1 629.7

2 504.4

Атырау

9 316 945.7

7 901.5

30 456.6

273 178.4

Шығыс Қазақстан

109 613.6

332.3

378.6

2 130.5

Жамбыл

321 214.6

595.0

2 360.2

5 411.7

Батыс Қазақстан

172 461.6

1 827.4

489.5

47 041.5

Қарағанды

532 014.5

2 769.6

3 835.3

614 636.5

Қостанай

363 412.9

5 679.7

82.7

22 734.0

Қызылорда

371 851.3

6 882.3

22 289.7

8 958.1

Маңғыстау

251 109.1

2 904.5

278.4

7 257.4

Павлодар

333 000.6

39 634.4

1 084.6

7 730.5

Солтүстік Қазақстан

145 093.4

6 530.1

3 574.3

1 435.7

Оңтүстік Қазақстан

424 476.7

4 894.8

15 026.0

4 904.2

Жалпы жиынтығы

17 419 363.7

122 950.8

89 829.9

1 077 418.4

Жоғарыға