1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹14 01/10/2009

2009 жылдың 3–ші тоқсанында екінші деңгейдегі банктер және «Қазпочта» АҚ № 1 Кестеде  ұсынылған  төлем  құралдарын  пайдалана  отырып 24 798.8 млрд. теңге сомаға 40 980.6 мың транзакция көлемінде транзакция өткізді. 2008 жылдың 3-ші тоқсанымен салыстырғанда төлемдердің жалпы саны 11.8% ұлғайды, ал төлемдердің жалпы сомасы 19.8% төмендеді.

Ұсынылған төлем құралдарының жалпы санының ұлғаюы негізінен 4 097.2 мың транзакцияға төлем карточкаларын пайдалану операциясы санының ұлғаюына байланысты болды. Төлемдер көлемінің азаюы негізінен 6 731.4 млрд. теңгеге төлем тапсырмаларын пайдалана отырып төлемдер көлемінің төмендеуіне байланысты болды.

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бұл ретте, бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2009 жылдың 3–ші тоқсанында 2.2 млн. теңге құрады және 2008 жылдың 3-ші тоқсанымен салыстырғанда 29.5% азайды. Сонымен бірге төлемдер саны бойынша төлем карточкаларының жоғары үлес салмағы және төлемдер көлемі бойынша төмен үлес салмағы осы төлем құралын негізінен шамалы қолма-қол ақша сомасын алу үшін пайдаланылатындығымен сипатталады (2009 жылдың 3–ші тоқсанында бір транзакцияның орташа сомасы 22.6 мың теңге болды).

2009 жылдың 3–ші тоқсанында төлем құралдарының ішіндегі төлем талаптары – тапсырмалар және инкассалық өкімдер аз пайдаланылады. Жалпы сан мен көлемдегі осы құралдарды шамалы пайдалану үлесі олардың ерекшелігіне байланысты.

Басқа құралдарға  тауарлар мен қызмет көрсетуге есеп беретін чектер, банк шотын тікелей дебеттеу және орындалған аккредетив жатады.

2009 жылдың  III тоқсандағы төлем құралдарына қатысты төлемдер бойынша мәліметтер

№ 1 Кесте

(санымың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Төлем құралдары

200III тоқсан

200III тоқсан

Өзгеріс

(%)

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

абсолюттік көрсеткіш

жалпы көлемнен %

Төлем тапсырмалары

К

9 266.7

25.3%

10 143.5

24.8%

9.5%

С

29 537.1

95.6%

22 805.8

92.0%

-22.8%

Төлем талап-тапсырмалары

К

128.3

0.3%

53.7

0.1%

-58.1%

С

77.7

0.3%

106.4

0.4%

37.0%

Инкассалық өкімдер

К

186.7

0.5%

80.8

0.2%

-56.7%

С

57.6

0.2%

100.4

0.4%

74.3%

Төлем карточкалары

К

25 103.6

68.5%

29 200.8

71.3%

16.3%

С

571.8

1.8%

660.6

2.7%

15.5%

Басқа құралдары

К

1 985.9

5.4%

1 501.8

3.7%

-24.4%

С

668.1

2.2%

1 125.6

4.5%

68.5%

Жалпы жиынтығы

К

36 671.1

100.0%

40 980.6

100.0%

11.8%

С

30 912.4

100.0%

24 798.8

100.0%

-19.8%

2009 жылдың 3–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану (транзакциялар саны бойынша)

№ 2 Кесте

(бірл. транзакциямен)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

1 224 087

7 017

7 793

109 399

Ақтөбе

525 357

2 538

1 385

46 903

Алматы

283 999

1 011

14 504

150 011

Атырау

3 390 766

21 332

15 652

423 845

Шығыс Қазақстан

318 732

773

2 829

30 813

Жамбыл

619 308

2 122

5 886

86 204

Батыс Қазақстан

359 503

3 976

2 402

43 630

Қарағанды

900 098

2 366

8 485

147 397

Қостанай

542 688

890

1 163

150 450

Қызылорда

469 453

1 846

4 428

107 544

Маңғыстау

431 119

2 749

4 176

95 913

Павлодар

446 042

2 894

3 510

42 091

Солтүстік Қазақстан

260 093

1 069

4 232

20 751

Оңтүстік Қазақстан

372 295

3 122

4 372

46 837

Жалпы жиынтығы

10 143 540

53 705

80 817

1 501 788

2009 жылдың 3–ші тоқсанында аймақтар бойынша төлем құралдарын пайдалану (транзакциялар сомасы бойынша)

№ 3 Кесте

(млн. теңге)

Облыс атауы

Төлем тапсырмалары

Төлем талап-тапсырма-лары

Инкассалық өкімдер

Басқа құралдары

Ақмола

6 594 434.3

3 712.9

20 599.9

29 001.9

Ақтөбе

426 392.1

2 168.7

2 209.0

53 940.9

Алматы

121 600.4

732.0

2 253.2

2 130.2

Атырау

12 244 129.1

18 843.8

22 673.8

508 974.1

Шығыс Қазақстан

128 276.8

2 489.8

692.4

1 445.1

Жамбыл

340 060.3

2 806.7

1 343.2

4 377.9

Батыс Қазақстан

280 492.6

589.6

1 051.0

31 903.3

Қарағанды

518 698.6

868.2

2 242.6

441 244.9

Қостанай

359 684.2

172.9

110.6

24 028.4

Қызылорда

446 262.5

56 817.0

42 236.2

7 482.6

Маңғыстау

355 415.7

939.8

423.6

8 930.7

Павлодар

397 654.9

5 174.7

439.9

7 179.6

Солтүстік Қазақстан

196 293.0

7 053.3

1 426.6

1 429.1

Оңтүстік Қазақстан

396 393.9

4 012.3

2 736.4

3 527.6

Жалпы жиынтығы

22 805 788.4

106 381.5

100 438.5

1 125 596.5

Жоғарыға