1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹99 26/02/2021

2021 жылғы қаңтар айында банктер және «Қазпочта» АҚ кестеде ұсынылған төлем құралдарын пайдалана отырып, 44 628,2 млрд. теңге сомаға 382 303,8 мың құжат бойынша транзакциялар жүргізді.  

Бұрынғыдай Қазақстанның аумағында төлем тапсырмалары және төлем карточкалары неғұрлым таралған төлем құралдары болып табылады. Бір төлем тапсырмасының орташа сомасы 2021 жылдың қаңтар айында 1,9 млн. теңге құрады. Сонымен бірге төлем карточкаларының операциялар cаны бойынша жоғары үлес салмағын және транзакциялар көлемі бойынша төмен үлес салмағын иемденуі осы төлем құралы негізінен улкен емес сомадағы төлемдер мен аударымдар жүргізү үшін қолданылатындығымен сипатталады.

Көрсетілген мерзімде төлем құралдарының ішінде электрондық төлем құралдары мен чектер аз пайдаланылған. Осы құралдарды аз пайдаланылуы олардың қолдану ерекшелігіне байланысты. 

 

2021 жылдың қаңтар айындағы

төлем құралдарына қолдану бойынша мәліметтер

Кесте

(саны, мың тр.; сомасы, млрд. теңге)

 

Саны

Сомасы

Төлем құралдары

Абсолюттік көрсеткіш

Жалпы көлемнен %

 

Абсолюттік көрсеткіш

Төлем құралдары %

Төлем тапсырмалары

20 437,6  

5,3%

39 012,0  

87,4%

Төлем

талаптары

93,84  

0,0%

2,3  

0,0%

Чектер

0,1

0,0%

0,2  

0,0%

Инкассалық өкімдер

126,8  

0,0%

13,2  

0,0%

Төлем ордері

2 791,5  

0,7%

582,9  

1,3%

Төлем хабарламасы

2 018,6  

0,5%

106,1  

0,2%

Төлем карточкалары, оның ішінде:

356 832,4

93,3%

4 911,2

11,0%

 - қолма-қол ақша алу операциялары

19 899,2

5,2%

1 237,4

2,8%

- қолма-қол ақшасыз төлемдер мен ақша аударымдары

336 933,2

88,1%

3 673,8

8,2%

Электрондық төлем құралдары[1]

3,00  

0,0%

0,2  

0,0%

Жалпы жиынтығы

382 303,8  

100,0%

44 628,2  

100,0%

 

[1] Төлем карточкаларын қоспағанда

Жоғарыға