Долбар ¹84 26/10/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 594 908,4 млрд. теңге сомаға 31,5 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 19,2%-ға 5 078,5 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 7,5% (48,5 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

3 060,3

70 443,6

26 435,4

643 411,2

2018

3 613,9

61 582,1

31 514,0

594 908,4

Өзгеріс, %-бен

18,1%

-12,6%

19,2%

-7,5%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында БААЖ арқылы 590 189,3 млрд. теңге сомаға 12,2 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда төлемдер саны 11,4%-ға (1 250,3 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 7,6% (48,6 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 3 225,1 млрд. теңге сомаға 66,6 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 11,4%-ға (6,8 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 7,6% (265,5 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 243,6

69 904,7

10 941,1

638 776,2

орташа алғанда бір күнде

62,2

3 495,2

59,8

3 490,6

2018

барлығы

1 424,8

61 086,9

12 191,4

590 189,3

орташа алғанда бір күнде

71,2

3 054,3

66,6

3 225,1

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

14,6%

-12,6%

11,4%

-7,6%

орташа алғанда бір күнде

14,6%

-12,6%

11,4%

-7,6%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында бөлшек төлемдер ағыны 4 719,2 млрд. теңге сомаға 19,3 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-қыркүйек айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 24,7% (3 828,2 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 1,8% (84,2 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 25,8 млрд. теңге сомаға 105,6 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 24,7%-ға (20,9 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 1,8%-ға (0,5  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қыркүйек

Жиынтығы

(қаңтар-қыркүйек)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 816,7

538,9

15 494,3

4 635,0

орташа алғанда бір күнде

90,8

26,9

84,7

25,3

2018

барлығы

2 189,1

495,2

19 322,6

4 719,2

орташа алғанда бір күнде

109,5

24,8

105,6

25,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

20,5%

-8,1%

24,7%

1,8%

орташа алғанда бір күнде

20,5%

-8,1%

24,7%

1,8%

 

Жоғарыға