Долбар ¹86 27/12/2018

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылдың қаңтар-қараша айларында 757 066,4 млрд. теңге сомаға 39,1 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 18,6%-ға 6 129,5 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 3,2% (24,7 трлн. теңгеге) азайды.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

3 272,7

68 175,0

32 946,0

781 800,4

2018

3 679,2

87 202,3

39 075,5

757 066,4

Өзгеріс, %-бен

167,2

3 963,7

171,4

3 320,5

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылдың қаңтар-қараша айларында БААЖ арқылы 751 225,2 млрд. теңге сомаға 15,2 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлемдер саны 12,0%-ға (1 628,4 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 3,2% (24,8 трлн. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылдың қаңтар-қараша айларында 3 294,8 млрд. теңге сомаға 66,8 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 11,5%-ға (6,9 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 3,6% (123,7 млрд. теңгеге) аз.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 344,0

67 574,9

13 604,3

775 994,9

орташа алғанда бір күнде

61,1

3 071,6

59,9

3 418,5

2018

барлығы

1 503,8

86 640,9

15 232,8

751 225,2

орташа алғанда бір күнде

68,4

3 938,2

66,8

3 294,8

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

11,9%

28,2%

12,0%

-3,2%

орташа алғанда бір күнде

11,9%

28,2%

11,5%

-3,6%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылдың қаңтар-қараша айларында бөлшек төлемдер ағыны 5 841,1 млрд. теңге сомаға 23,8 млн. құжат болды. 2017 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 23,3% (4 501,0 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 0,6% (35,6 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылдың қаңтар-қараша айларында 25,6 млрд. теңге сомаға 104,6 мың құжат өтті, бұл 2017 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 22,7%-ға (19,4 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 0,1%-ға (0,02  млрд. теңге) көп.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 928,7

600,1

19 341,7

5 805,5

орташа алғанда бір күнде

87,7

27,3

85,2

25,6

2018

барлығы

2 175,4

561,4

23 842,7

5 841,1

орташа алғанда бір күнде

98,9

25,5

104,6

25,6

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

12,8%

-6,5%

23,3%

0,6%

орташа алғанда бір күнде

12,8%

-6,5%

22,7%

0,1%

 

Жоғарыға