Долбар ¹87 28/01/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2018 жылы 834 563,46 млрд. теңге сомаға 42,9 млн. транзакция жүргізілді. 2017 жылмен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 17,5%-ға (6 387,8 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 1,9% (16 018, 9 млрд. теңгеге) азайды.

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

желтоқсан

Жиынтығы

(2018)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

3 608,1

68 782,1

36 554,1

850 582,5

2018

3 866,4

77 497,2

42 941,9

834 563,6

Өзгеріс, %-бен

7,2

12,7

17,5

-1,9

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2018 жылы БААЖ арқылы 828 120,5 млрд. теңге сомаға 16,8 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2017 жылмен салыстырғанда төлемдер саны 11,1%-ға (1 671,3 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 1,9% (16 029,5 млрд. теңгеге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2018 жылы 3 366,3 млрд. теңге сомаға 68,1 мың транзакция өтті, бұл 2017 жылғы деңгейден саны бойынша 10,6%-ға (6,5 мың транзакцияға) көп және сомасы бойынша 2,3% (79,2 млрд. теңгеге) аз.

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

желтоқсан

Жиынтығы

(2018)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

1 489,1

68 155,1

15 093,4

844 150

орташа алғанда бір күнде

82,7

3 786,4

61,6

3 445,5

2018

барлығы

1 531,9

76 895,3

16 764,7

828 120,5

орташа алғанда бір күнде

85,1

4 272

68,1

3 366,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

2,9%

12,8%

11,1%

-1,9%

орташа алғанда бір күнде

2,9%

12,8%

10,6%

-2,3%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2018 жылы бөлшек төлемдер ағыны 6 443,1 млрд. теңге сомаға 26,2 млн. құжат болды. 2017 жылмен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 22% (4 716,5 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 0,2% (10,6 млрд. теңге) өсті.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2018 жылы 26,2 млрд. теңге сомаға 106,4 мың төлем құжат өтті, бұл 2017 жылғы деңгейден төлемдер саны бойынша 21,5%-ға (18,8 мың транзакция) көп және төлем сомасы бойынша – 0,2%-ға (0,1  млрд. теңге) аз.

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

желтоқсан

Жиынтығы

(2018)

саны

көлемі

саны

көлемі

2017

барлығы

2 119

627

21 460

6 432,5

орташа алғанда бір күнде

117,7

34,8

87,6

26,3

2018

барлығы

2 334,5

601,9

26 177,2

6 443,1

орташа алғанда бір күнде

129,7

33,4

106,4

26,2

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

10,2%

-4%

22%

0,2%

орташа алғанда бір күнде

10,2%

-4%

21,5%

- 0,2%

 

Жоғарыға