Долбар ¹88 27/02/2019

2019 жылдың қаңтар айында Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 83,5 трлн. теңге сомаға 2,9 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 5,5%-ға (153,5 мың транзакцияға) көбейді, төлемдер сомасы 15,7% (11,3 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2018

2 774,8

72 200,0

2019

2 928,1

83 513,0

Өзгеріс, %-бен

5,5%

15,7%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар айында БААЖ арқылы барлығы 83,1 трлн. теңге сомаға 1 085,6 мың. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлемдер саны 2,0%-ға (21,7 мың транзакцияға) ұлғайды, төлемдер сомасы 15,8% (11,3 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар айында 4,2 трлн. теңге сомаға 54,3 мың транзакция жүргізілді, бұл 2018 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда саны бойынша 7,2%-ға (3,6 мың транзакцияға) және сомасы бойынша 21,8% (0,7 трлн. теңгеге) көп.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2018

барлығы

1 063,9

71 787,7

орташа алғанда бір күнде

50,7

3 418,5

2019

барлығы

1 085,6

83 105,3

орташа алғанда бір күнде

54,3

4 163,7

Өзгеріс, %-бен

барлығы

2,0%

15,8%

орташа алғанда бір күнде

7,2%

21,8%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар айында бөлшек төлемдер ағыны 407,7 млрд. теңге сомаға 1,8 млн. құжат болды. 2018 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 7,7% (131,7 мың құжат) көбейді, төлемдер сомасы 1,1% (4,6 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар айында 20,4 млрд. теңге сомаға 92,1 мың. транзакция жүргізілді, бұл 2018 жылдың қаңтар айымен салыстырғанда төлем саны бойынша 13,1%-ға (10,6 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 3,8%-ға (0,8  млрд. теңге) көп.

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қаңтар

саны

көлемі

2018

барлығы

1 710,8

412,3

орташа алғанда бір күнде

81,5

19,6

2019

барлығы

1 842,5

407,7

орташа алғанда бір күнде

92,1

20,4

Өзгеріс, %-бен

барлығы

7,7%

-1,1%

орташа алғанда бір күнде

13,1%

3,8%

 

Жоғарыға