Долбар ¹89 27/03/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2019 жылдың қаңтар-ақпан айларында 177,4 трлн. теңге сомаға 6,5 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 4,4%-ға (297,8 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 24,9% (35,4 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

4 062,6

69 818,8

6 837,4

142 018,8

2019

3 611,5

93 904,5

6 539,6

177 417,6

Өзгеріс, %-бен

-11,1%

34,5%

-4,4%

24,9%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар-ақпан айларында БААЖ арқылы 176,5 трлн. теңге сомаға 2,3 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 3,7%-ға (90,3 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 25,1% (35,4 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар-ақпан айларында 4,4 трлн. теңге сомаға 58,3 мың транзакция өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 1,3%-ға (0,8 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 28,2% (1 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1 358,8

69 311,2

2 422,7

141 098,9

орташа алғанда бір күнде

67,9

3 465,6

59,1

3 441,4

2019

барлығы

1 246,8

93 402,4

2 332,4

176 507,8

орташа алғанда бір күнде

62,3

4 670,1

58,3

4 412,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-8,2%

34,8%

-3,7%

25,1%

орташа алғанда бір күнде

-8,3%

34,8%

-1,3%

28,2%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар-ақпан айларында бөлшек төлемдер ағыны 909,8 млрд. теңге сомаға 4,2 млн. құжат болды. 2018 жылғы қаңтар-ақпан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 4,7% (207,5 мың құжат) және төлемдер сомасы 1,1% (10,1 млрд. теңге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-ақпан айларында 22,7 млрд. теңге сомаға 105,2 мың құжат өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 2,3%-ға (2,5 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 1,3%-ға (0,3  млрд. теңге) аз.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

ақпан

Жиынтығы

(қаңтар-ақпан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

2 703,9

507,5

4 414,7

919,9

орташа алғанда бір күнде

135,2

25,4

107,7

22,4

2019

барлығы

2 364,7

502,1

4 207,2

909,8

орташа алғанда бір күнде

118,2

25,1

105,2

22,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-12,5%

-1,1%

-4,7%

-1,1%

орташа алғанда бір күнде

-12,5%

-1,1%

-2,3%

1,4%

 

Жоғарыға