Долбар ¹90 26/04/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2019 жылдың қаңтар-наурыз айларында 245 трлн. теңге сомаға 9,7 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылғы қаңтар-нацрыз айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 3%-ға (296,3 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 20,8% (42,2 трлн. теңгеге) көбейді.

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

наурыз

Жиынтығы

(қаңтар-наурыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

3 167,5

60 761,6

10 004,8

202 780,3

2019

3 168,9

67 543,3

9 708,5

244 960,8

Өзгеріс, %-бен

0,0%

11,2%

-3,0%

20,8%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар-наурыз айларында БААЖ арқылы 243,6 трлн. теңге сомаға 3,4 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылғы қаңтар-наурыз айларымен салыстырғанда төлемдер саны 6%-ға (219,4 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 21% (42,2 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар-наурыз айларында 4,3 трлн. теңге сомаға 59,8 мың транзакция өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 1,2%-ға (0,7 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 24,2% (0,8 трлн. теңгеге) артық.

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

наурыз

Жиынтығы

(қаңтар-наурыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1,205.8

60,280.3

3,628.4

201,379.2

орташа алғанда бір күнде

67.0

3,348.9

59.1

3,441.4

2019

барлығы

1,076.5

67,066.6

3,409.0

243,574.4

орташа алғанда бір күнде

63.3

3,945.1

59.8

4,273.2

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-10.7%

11.3%

-6.0%

21.0%

орташа алғанда бір күнде

-5.5%

17.8%

1.2%

24.2%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар-наурыз айларында бөлшек төлемдер ағыны 1,3 трлн. теңге сомаға 6,3 млн. құжат болды. 2018 жылғы қаңтар-наурыз айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 1,2% (76,9 мың құжат) және төлемдер сомасы 1% (14,7 млрд. теңге) азайды.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-наурыз айларында 24,3 млрд. теңге сомаға 110,5 мың құжат өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 2,6%-ға (2,8 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 8,4%-ға (1,9  млрд. теңге) артық.

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

 наурыз

Жиынтығы

(қаңтар- наурыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1,961.7

481.3

6,376.4

1,401.1

орташа алғанда бір күнде

109.0

26.7

107.7

22.4

2019

барлығы

2,092.4

476.6

6,299.5

1,386.4

орташа алғанда бір күнде

123.1

28.0

110.5

24.3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

6.7%

-1.0%

-1.2%

-1.0%

орташа алғанда бір күнде

12.9%

4.9%

2.6%

8.4%

 

Жоғарыға