Долбар ¹91 27/05/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2019 жылдың қаңтар-сәуір айларында 311,7 трлн. теңге сомаға 13,1 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 1,1%-ға (147,4 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 18,7% (49,0 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

3 262,4

59 843,8

13 267,3

262 624,1

2019

3 411,4

66 708,2

13 119,9

311 669,0

Өзгеріс, %-бен

4,6%

11,5%

-1,1%

18,7%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар-сәуір айларында БААЖ арқылы 309,7 трлн. теңге сомаға 4,6 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда төлемдер саны 7,2%-ға (355,4 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 18,8% (49,0 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар-сәуір айларында 3,9 трлн. теңге сомаға 58,0 мың транзакция өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 6,0%-ға (3,7 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 20,3% (0,7 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1 308,9

59 296,3

4 937,4

260 675,5

орташа алғанда бір күнде

62,3

2 823,6

61,7

3 258,4

2019

барлығы

1 173,0

66 127,4

4 582,0

309 701,8

орташа алғанда бір күнде

53,3

3 005,8

58,0

3 920,3

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-10,4%

11,5%

-7,2%

18,8%

орташа алғанда бір күнде

-14,5%

6,5%

-6,0%

20,3%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар-сәуір айларында бөлшек төлемдер ағыны 2,0 трлн. теңге сомаға 8,5 млн. құжат болды. 2018 жылғы қаңтар-сәуір айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 2,5% (208,0 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 1,0% (18,6 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-сәуір айларында 24,9 млрд. теңге сомаға 108,1 мың құжат өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 3,8%-ға (4,0 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 1,9%-ға (0,5  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

 Сәуір

Жиынтығы

(қаңтар-сәуір)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1 953,5

547,4

8 329,9

1 948,6

орташа алғанда бір күнде

93,0

26,1

104,1

24,4

2019

барлығы

2 238,4

580,8

8 537,9

1 967,2

орташа алғанда бір күнде

101,7

26,4

108,1

24,9

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

14,6%

6,1%

2,5%

1,0%

орташа алғанда бір күнде

9,4%

1,3%

3,8%

1,9%

 

Жоғарыға