Долбар ¹94 27/08/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2019 жылдың қаңтар-шілде айларында 504,7 трлн. теңге сомаға 23,5 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылғы қаңтар- шілде айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 1,5%-ға (356,0 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 7,0% (32,9 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

3 682,3

69 446,9

23 861,7

471 740,3

2019

3 703,3

61 341,3

23 505,8

504 718,1

Өзгеріс, %-бен

0,6%

-11,7%

-1,5%

7,0%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар-шілде айларында БААЖ арқылы 500,9 трлн. теңге сомаға 8,2 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда төлемдер саны 10,1%-ға (923,5 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 7,0% (32,9 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар-шілде айларында 3,5 трлн. теңге сомаға 58,4 мың транзакция өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 9,3%-ға (6,0 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 7,6% (0,25 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1 442,4

68 886,9

9 160,3

468 034,1

орташа алғанда бір күнде

68,7

3 280,3

64,4

3 302,4

2019

барлығы

1 298,1

60 695,4

8 236,9

500 924,6

орташа алғанда бір күнде

59,0

2 758,9

58,4

3 552,7

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-10,0%

-11,9%

-10,1%

7,0%

орташа алғанда бір күнде

-14,1%

-15,9%

-9,3%

7,6%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар-шілде айларында бөлшек төлемдер ағыны 3,8 трлн. теңге сомаға 15,3 млн. құжат болды. 2018 жылғы қаңтар-шілде айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 3,9% (567,5 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 2,4% (87,3 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-шілде айларында 26,9 млрд. теңге сомаға 108,3 мың құжат өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 4,5%-ға (4,7 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 3,2%-ға (0,8  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Шілде

Жиынтығы

(қаңтар-шілде)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

2 240,0

560,0

14 701,4

3 706,2

орташа алғанда бір күнде

106,7

26,7

103,6

26,1

2019

барлығы

2 405,2

645,9

15 268,9

3 793,5

орташа алғанда бір күнде

109,3

29,4

108,3

26,9

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

7,4%

15,3%

3,9%

2,4%

орташа алғанда бір күнде

2,5%

10,1%

4,5%

3,2%

Жоғарыға