Долбар ¹95 27/09/2019

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2019 жылдың қаңтар-тамыз айларында 552,2 трлн. теңге сомаға 27,1 млн. транзакция жүргізілді. 2018 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 2,8%-ға (780,1 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 3,5% (18,8 трлн. теңгеге) көбейді.

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

4 038,3

61 586,1

27 900,0

533 326,4

2019

3 614,1

47 443,9

27 119,9

552 162,1

Өзгеріс, %-бен

-10,5%

-23,0%

-2,8%

3,5%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2019 жылдың қаңтар-тамыз айларында БААЖ арқылы 547,8 трлн. теңге сомаға 9,5 млн. транзакция жүзеге асырылды. 2018 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда төлемдер саны 12,2%-ға (1 312,7 мың транзакцияға) азайды, төлемдер сомасы 3,5% (18,6 трлн. теңгеге) ұлғайды.

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2019 жылдың қаңтар-тамыз айларында 3,4 трлн. теңге сомаға 58,4 мың транзакция өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 11,7%-ға (7,7 мың транзакцияға) аз болса, сомасы бойынша 4,2% (0,14 трлн. теңгеге) артық.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

1 606,3

61 068,3

10 766,6

529 102,4

орташа алғанда бір күнде

76,5

2 908,0

66,1

3 246,0

2019

барлығы

1 217,0

46 826,1

9 453,9

547 750,6

орташа алғанда бір күнде

58,0

2 229,8

58,4

3 381,2

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-24,2%

-23,3%

-12,2%

3,5%

орташа алғанда бір күнде

-24,2%

-23,3%

-11,7%

4,2%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2019 жылдың қаңтар-тамыз айларында бөлшек төлемдер ағыны 4,4 трлн. теңге сомаға 17,7 млн. құжат болды. 2018 жылғы қаңтар-тамыз айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны бойынша 3,1% (532,6 мың құжат) және төлемдер сомасы бойынша – 4,4% (187,4 млрд. теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2019 жылдың қаңтар-тамзы айларында 27,2 млрд. теңге сомаға 109,0 мың құжат өтті, бұл 2018 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 3,7%-ға (3,9 мың транзакция) және төлем сомасы бойынша – 5,7%-ға (1,3  млрд. теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

Тамыз

Жиынтығы

(қаңтар-тамыз)

саны

көлемі

саны

көлемі

2018

барлығы

2 432,0

517,8

17 133,4

4 224,0

орташа алғанда бір күнде

115,8

24,7

105,1

25,9

2019

барлығы

2 397,1

617,9

17 666,0

4 411,4

орташа алғанда бір күнде

114,1

29,4

109,0

27,2

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

-1,4%

19,3%

3,1%

4,4%

орташа алғанда бір күнде

-1,4%

19,3%

3,7%

5,1%

Жоғарыға