1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹137 27/01/2023

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 787,2 трлн теңге сомаға 65,5 млн транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-желтоқсан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 10,4% көбейді (6,2 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 0,7% көбейді (5,2 трлн теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд тг)

Жыл

желтоқсан

Жиынтығы

(қаңтар-желтоқсан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

5 957,32

75 605,22

59 346,78

782 086,44

2022

6 425,11

89 710,15

65 530,39

787 241,84

Өзгеріс, %-бен

7,9%

18,7%

10,4%

0,7%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында БААЖ арқылы 776,9 трлн теңге сомаға 21,8 млн транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-желтоқсан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 15,8% көбейді (3,0 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 0,5% көбейді (на 3,5 трлн теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 3,2 трлн теңге сомаға 88,6 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 14,9%-ға (11,5 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 0,4%-ға (на 11,4 млрд теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрдтг)

Жыл

желтоқсан

Жиынтығы

(қаңтар-желтоқсан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

2 231,98

74 632,51

18 820,99

773 395,88

орташа алғанда бір күнде

111,60

3 731,63

77,14

3 169,66

2022

барлығы

2 349,89

88 593,29

21 796,47

776 920,22

орташа алғанда бір күнде

106,81

4 026,97

88,60

3 158,21

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

5,3%

18,7%

15,8%

0,5%

орташа алғанда бір күнде

-4,3%

7,9%

14,9%

-0,4%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында бөлшек төлемдер ағыны 10,3 трлн теңге сомаға 43,7 млн құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-желтоқсан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 7,9% (3,2 млн транзакцияға) және төлемдер сомасы 18,8% (1,6 трлн теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 42,0 млрд теңге сомаға 177,8 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 7,0% (11,7 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 17,8%-ға (6,3 млрд теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд тг)

Жыл

желтоқсан

Жиынтығы

(қаңтар-желтоқсан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 725,33

972,71

40 525,79

8 690,56

орташа алғанда бір күнде

186,27

48,64

166,09

35,62

2022

барлығы

4 075,22

1 116,87

43 733,92

10 321,62

орташа алғанда бір күнде

185,24

50,77

177,78

41,96

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

9,4%

14,8%

7,9%

18,8%

орташа алғанда бір күнде

-0,6%

4,4%

7,0%

17,8%

 

Жоғарыға