1477

Байланыс орталығы

Жұмыс күндері, сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін

Долбар ¹136 27/12/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-қараша айларында 697,5 трлн теңге сомаға 59,1 млн транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 10,7% көбейді (5,7 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 1,3% азайды (8,9 трлн теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

5 230,91

77 872,70

53 389,46

706 481,22

2022

5 704,70

87 451,54

59 105,28

697 531,69

Өзгеріс, %-бен

9,1%

12,3%

10,7%

-1,3%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-қараша айларында БААЖ арқылы 688,3 трлн теңге сомаға 19,4 млн транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда төлемдер саны 17,2% көбейді (2,86 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 1,5% азайды (на 10,4 трлн теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-қараша айларында 3,0 трлн теңге сомаға 86,4 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 17,2%-ға (12,4 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 1,5%-ға (на 60,3 млрд теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қараша

Жиынтығы

(қаңтар- қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 857,54

77 029,98

16 589,00

698 763,37

орташа алғанда бір күнде

84,43

3 501,36

74,06

3 119,48

2022

барлығы

1 953,16

86 448,53

19 446,58

688 326,93

орташа алғанда бір күнде

88,78

3 929,48

86,43

3 059,23

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

5,1%

12,2%

17,2%

-1,5%

орташа алғанда бір күнде

5,1%

12,2%

16,7%

-1,9%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-қараша айларында бөлшек төлемдер ағыны 9,2 трлн теңге сомаға 39,7 млн құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-қараша айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 7,8% (2,86 млн транзакцияға) және төлемдер сомасы 19,3% (1,49 трлн теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар-қараша айларында 40,9 млрд теңге сомаға 176,3 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 7,8% (12,0 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 19,3%-ға (6,5 млрд теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қараша

Жиынтығы

(қаңтар-қараша)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 373,37

842,72

36 800,46

7 717,85

орташа алғанда бір күнде

153,33

38,31

164,29

34,45

2022

барлығы

3 751,54

1 003,01

39 658,70

9 204,76

орташа алғанда бір күнде

170,52

45,59

176,26

40,91

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

11,2%

19,0%

7,8%

19,3%

орташа алғанда бір күнде

11,2%

19,0%

7,3%

18,7%

 

Жоғарыға