Долбар ¹135 28/11/2022

Тұтастай алғанда Қазақстанның төлем жүйелері арқылы (Банкаралық ақша аударымы жүйесі және Банкаралық клиринг жүйесі) 2022 жылдың қаңтар-қазан айларында 610,1 трлн теңге сомаға 53,4 млн транзакция жүргізілді. 2021 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлем жүйелеріндегі төлемдер саны 10,9% көбейді (5,3 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 2,9% азайды (18,5 трлн теңгеге).

 

БААЖ және Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

4 954,56

61 787,54

48 158,55

628 608,51

2022

5 307,16

66 271,85

53 400,58

610 080,14

Өзгеріс, %-бен

7,1%

7,3%

10,9%

-2,9%

 

Банкаралық ақша аударымдары жүйесі (БААЖ)

2022 жылдың қаңтар-қазан айларында БААЖ арқылы 601,9 трлн теңге сомаға 17,5 млн транзакция жүзеге асырылды. 2021 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда төлемдер саны 18,7% көбейді (2,76 млн транзакцияға), төлемдер сомасы 3,2% азайды (на 19,9 трлн теңгеге).

Орташа алғанда бір күнде БААЖ арқылы 2022 жылдың қаңтар-қазан айларында 3,0 трлн теңге сомаға 86,2 мың транзакция өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңіндегі деңгейден саны бойынша 18,2%-ға (13,3 мың транзакцияға) артық болса, сомасы бойынша 3,7%-ға (на 0,1 трлн теңгеге) кем.

 

Банкаралық ақша аудару жүйесі (БААЖ)

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қазан

Жиынтығы

(қаңтар- қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

1 736,34

61 022,55

14 731,46

621 733,39

орташа алғанда бір күнде

82,68

2 905,84

72,93

3 077,89

2022

барлығы

1 765,20

65 390,77

17 493,42

601 878,40

орташа алғанда бір күнде

88,26

3 269,54

86,17

2 964,92

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

4,7%

4,7%

18,7%

-3,2%

орташа алғанда бір күнде

1,4%

1,4%

18,2%

-3,7%

 

Банкаралық клиринг жүйесі

2022 жылдың қаңтар-қазан айларында бөлшек төлемдер ағыны 8,2 трлн теңге сомаға 35,9 млн құжат болды. 2021 жылғы қаңтар-қазан айларымен салыстырғанда клиринг жүйесіндегі құжаттар саны 7,4% (2,48 млн транзакцияға) және төлемдер сомасы 19,3% (1,33 трлн теңге) көбейді.

Орташа алғанда бір күнде клиринг жүйесі арқылы 2022 жылдың қаңтар- қазан айларында 40,0 млрд теңге сомаға 176,9 мың құжат өтті, бұл 2021 жылғы осындай кезеңдегі деңгейден төлемдер саны бойынша 6,9% (11,4 мың транзакцияға) және төлем сомасы бойынша – 18,7%-ға (6,4 млрд теңге) артық.

 

Банкаралық клиринг жүйесі

(тиісінше мың транзакция және млрд.тг)

Жыл

қазан

Жиынтығы

(қаңтар-қазан)

саны

көлемі

саны

көлемі

2021

барлығы

3 218,22

764,99

33 427,09

6 875,12

орташа алғанда бір күнде

153,25

36,43

165,48

34,04

2022

барлығы

3 541,96

881,07

35 907,16

8 201,74

орташа алғанда бір күнде

177,10

44,05

176,88

40,40

Өзгеріс,
%-бен

барлығы

20,1%

20,1%

7,4%

19,3%

орташа алғанда бір күнде

16,3%

16,3%

6,9%

18,7%

 

Жоғарыға